Posjeta naučno-obrazovnim ustanovama Kraljevine Maroko

S ciljem uspostavljanja jače saradnje Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu sa srodnim naučno-obrazovnim ustanovama Kraljevine Maroko prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan, i prof. dr. Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu, boravili su u našoj prijateljskoj...

Obavještenje

O stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije mr Harisa Islamčevića i ocjene...

Tradicionalni iftar na FIN-u

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je u ponedjeljak 13. maja 2019. godine upriličen tradicionalni iftar za profesore, saradnike, prijatelje i porodice merhuma, nekadašnjih uposlenika Fakulteta. Ovogodišnjem iftaru su prisustvovali i direktori uprava...