I ciklus prijava ispita

Prijava ispita putem  PRIJAVA ISSS Prijava za ispite za završne rokove je otvorena do 21.06.2019.g do 14:00 sati. Prijava ispita za popravne rokove će biti otvorena od 27.06. do 04.07. 2019.  godine do 14:00 sati. Studenti koji budu imali probleme sa prijavom nek se...

Odbranjena doktorska disertacija kandidata mr. hafiza Mensura Malkića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 19. juna 2019. godine odbranjena doktorska disertacija kandidata mr. hafiza Mensura Malkića pod naslovom: Pauzalne i početne forme u svjetlu autentičnih kiraetskih verzija. Kandidat je odbranio disertaciju pred...