Odbranjen magistarski rad kandidata Muamera Imamovića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 25. oktobra 2018. godine odbranjen magistarski rad kandidata mr. Muamera Imamovića, pod naslovom „Dobrobit životinja u islamskoj klasičnoj i zapadnoj klasičnoj etičkoj tradiciji.“ Kandidat je svoj magistarski rad...

Odluka o preliminarnim rang-listama na drugom upisnom roku

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata Broj: 999/18 22.08.2018. Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i odluke dekana Fakulteta islamskih nauka br. 01-02-868/18 od...