Odbrana magistarskog rada Smaje Mustafića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 04. jula 2019. godine kandidat Smajo Mustafić uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom „Izučavanje sufijskog tefsira u Bosni i Hercegovini u XX. stoljeću“. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: dr...

Odbranjena doktorska disertacija kandidata mr. hafiza Mensura Malkića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 19. juna 2019. godine odbranjena doktorska disertacija kandidata mr. hafiza Mensura Malkića pod naslovom: Pauzalne i početne forme u svjetlu autentičnih kiraetskih verzija. Kandidat je odbranio disertaciju pred...

Prof. dr. Omer Nakičević – vakif

Iako je ušao u desetu deceniju života dr. Omer Nakičević, profesor emeritus, i dalje neumorno radi. Njegovi poznanici, bivši đaci  i studenti, rekli bi da je takvo što i očekivano od profesora, budući je poznat kao osoba koja uvijek piše i radi, ali i druge na to...