O biblioteci

Biblioteka Fakulteta islamskih nauka

Biblioteka Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu je po svojoj namjeni i organizaciji fakultetska, a po sadržaju svojih fondova, djelimično i specijalna biblioteka, s ograničenim stepenom javnosti, koja postoji i djeluje u sastavu Fakulteta.
Osnovna funkcija biblioteke je podržavanje i unapređenje nastavnog i naučnoistraživačkog rada na Fakultetu i Univerzitetu.
Biblioteka nabavlja, stručnim metodama obrađuje, čuva i daje na korištenje bibliotečke matreijale: knjige, časopise, novine, arhivsku građu, DVD i CD-room i sl.
Korisnici imaju pristup bazi podataka sa kompjutera u čitaonici i u kabinetima profesora.

Korisnici knjižnog fonda su: nastavno osoblje, znanstveni i stručni saradnici, djelatnici Fakulteta, studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija i ostali vanjski korisnici uz prethodno odobrenje voditelja biblioteke.
Svi studenti upisom na Fakultet postaju članovi biblioteke.
Studenti bibliotečke materijale mogu koristiti samo u prostorijama čitaonice.
 
ZAPOSLENI

Mr. sc. Fatima Žutić, voditeljica biblioteke
Svake godine se angažira određeni broj studenata stipendista za ispomoć u biblioteci, koji dežuraju u čitaonici i pomažu u kataloškom odjelu.
Telefon: + 387 33 251 031
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ČITAONICA
 
Radno vrijeme čitaonice je od 13:00 – 18:00 sati, od ponedjeljka do subote.
Za rad sa studentima u čitaonici zadužen je dežurni student.
Osnovna literatura potebna za studij je smještana u čitaonici. Knjige koje se ne nalaze u čitaonici studenti mogu naručiti dan ranije na formularu za narudžbu.
U čitaonici nije dozvoljeno glasno govoriti, pušiti, jesti, piti, koristiti mobilne telefone ili na bilo koji drugi način uznemiravati korisnike i remetiti njihov rad.
Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je data na korištenje. Nije dozvoljeno savijanje listova, pisanje, podvlačenje i sl.
Odjeća, torbe i lične stvari se odlažu graderobu.
Izmirenje svih obaveza prema biblioteci Fakulteta uslov je za ovjeru ljetnog semestra, odnosno za prijavu magistarskog ili doktorskog rada.
«
»