Drugi ciklus - oglasna ploča

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA (PRVI UPIS U GODINU)

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA (PRVI UPIS U GODINU)

- Index – upisnica (čitko popuniti)
- Upisni list (čitko popuniti) –
-Dvije iste fotografije (4x6)
-Dva ŠV-20 obrasca za akademsku 2017/2018. godinu (čitko popuniti)
- Jedan semestralni list (čitko popuniti)
- Ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 36.)
- Uplatnice  

1. Uplatnica za upisninu
Instrukcije za uplatu:
- za redovni studij - troškove studija snosi Osnivač: uplatnica 130,00 KM
- za vanredni studij: uplatnica 1.000,00 KM (uplata se može izvršiti u dvije jednake rate)
Uplatnica za upisninu
Instrukcije za uplatu:
Iznos:  
-130,00 KM (za redovne  studente koji prvi put upisuju godinu)* 
- 1.000,00 KM (za vanredne studente koji prvi put upisuju godinu)*
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke-Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: II ciklus - Upisnina 2017/2018.

2.-Uplatnica za obnovu bibliotečkog fonda
Instrukcije za uplatu:
Iznos: 30,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke-Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Bibliotečki fond

3.   Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture Fakulteta
Iznos: 10,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Razvoj ISSS

4.   Uplatnica - indeks
Iznos: 28,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Razvoj ISSS

5. Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture na Univerzitetu (ISSS), sa naznakom da se upisujete na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 
Iznos: 10,00 KM
RAČUN: 3383202250621169
UNICREDIT BANKA 
PRIMALAC: Rektorat Univerziteta u Sarajevu (za potrebe UTIC-a)
-     Upisni materijal kupuje se na Fakultetu islamskih nauka
Djeca šehida, palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju  redovno prvu godinu studija oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 130,00 KM.  Uz obavezu dostave dokaza o istom
Uz upisni materijal obavezno dostaviti dokaze o pripadanju jednoj od ovih kategorija.
Studenti koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, uz ostali upisni materijal, dužni su dostaviti i rješenje o odobrenom privremenom boravku u Bosni i Hercegovini.
Strani državljani, osim državljana sa područja bivše Jugoslavije, dužni su dostaviti dokaz o poznavanju bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika.

KANDIDATI KOJI SU PRIMLJENI DUŽNI SU DOSTAVITI DOKUMENTE ZA UPIS
DO 09. 10. 2017.  GODINE.

PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA IZ LJETNJEG SEMESTRA
Prijava izbornih predmeta iz ljetnjeg semestra. Studenti su dužni da izaberu izborne predmete iz ljetnjeg semestra. Formular za izborne predmete ćete preuzeti u Studentskoj službi.


Sarajevo , 03.10.2017.god.

«
»