Drugi ciklus - oglasna ploča

II CIKLUS MASTER U ISLAMSKIM NAUKAMA - Raspored-2017-18 zimski

 ZIMSKI (I) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD.
II ciklus –MASTER U ISLAMSKIM NAUKAMA

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

Savremene tefsirske teme
Stara zgrada
Sprat

Savremene fikhske studije I
Vježbe
Čitaonica

Islam  u Evropi
Čitaonica

Metodi  istraživanja
Stara zgrada
Prizemlje

Metodi  istraživanja
Vježbe
Učionica
112

3.

Savremene tefsirske teme
Stara zgrada
Sprat

Savremene fikhske studije I
Čitaonica

Islam  u Evropi
Čitaonica

Metodi  istraživanja
Stara zgrada
Prizemlje

Metodi  istraživanja
Vježbe
Učionica
112

4.

Savremene hadiske studije
Stara zgrada
Sprat

Savremene fikhske studije I
Čitaonica

Islam  u Evropi
Vježbe
Čitaonica

Islam i savremeni svijet
Čitaonica

 

5.

Savremene hadiske studije
Stara zgrada
Sprat

Islam i savremeni svijet
Vježbe
Čitaonica

 

Islam i savremeni svijet
Čitaonica

 

6.

 

Savremene tefsirske teme
Vježbe
Čitaonica

 

 

 

7.

Savremene hadiske studije
Vježbe
Čitaonica

Metodi  istraživanja
Vježbe
Čitaonica

 

 

 

LEGENDA

 

1. SEMESTAR

Sati

1.    

Savremene tefsirske teme

2+1

2.    

Savremene hadiske studije

2+1

3.    

Islam i savremeni svijet

2+1

4.    

Savremene fikhske studije I

2+1

5.    

Islam u Evropi

2+1

6.    

Metodi istraživanja

2+1+2

 

 

«
»