Drugi ciklus - oglasna ploča

AKADEMSKI KALENDAR 2017/2018. GODINA

FAKULTET  ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
AKADEMSKI KALENDAR 2017/2018. GODINA

                                                                                             OKTOBAR/LISTOPAD 2017.

01. 10. 2017.

 

Početak studijske 2017/2018. godine

 

 

02. 10. 2017.

 

Početak nastave u akademskoj 2017/2018. godini i prijem brucoša

PROMOCIJA DIPLOMA DIPLOMANTIMA I MAGISTRANTIMA

 

02. -06. 10. 2017.

I  SEDMICA

Nastava

 

 

09. -13. 10. 2017.

II  SEDMICA

Nastava/ Konsultativna nastava za vanredne studente

 

 

16 -20. 10. 2017.

III  SEDMICA

Nastava

 

 

23 -27. 10. 2017.

IV  SEDMICA

Nastava

 

 

                                                                                             NOVEMBAR/STUDENI  2017.

30. 10. -03. 11. 2017.

V  SEDMICA

Nastava

 

 

06. -10. 11. 2017.

VI  SEDMICA

Nastava

 

 

13 -17. 11. 2017.

VII  SEDMICA

Nastava

 

 

20.- 24. 11. 2017.

VIII SEDMICA

Nastava /provjera znanja studenata (redovni, redovni samofinansirajući,vanredni)

 

 

25. 11. 2017.

 

Dan državnosti

Fakultet ne radi.

 

27.11- 01. 12. 2017.

IX  SEDMICA

Nastava

 

 

                                                                                             DECEMBAR/PROSINAC 2017.

01.12.2017.

 

Mevlud

Fakultet ne radi.

 

02.-31.12.2017.

 

Svečana promocija diplomantima i magsistrantima UNSA
Promocija doktora nauka

 

 

04.12.- 08. 12. 2017.

X  SEDMICA

Nastava

 

 

11.- 15. 12. 2017.

XI  SEDMICA

Nastava

 

 

18.- 22. 12. 2017.

XII  SEDMICA

Nastava

 

 

25.- 29. 12. 2017.

XIII  SEDMICA

Nastava

 

 

                                                                                                            JANUAR/SIJEČANJ  2018.

01-02.01.2018.

 

Nova godina-državni praznik

Fakultet ne radi.

 

 

 

 

 

 

01.- 05. 01. 2018.

XIV  SEDMICA

Nastava

 

 

08.- 13. 01. 2018.

XV  SEDMICA

Nastava/ Konsultativna nastava za vanredne studente

 

 

08.01.-02.02.2018.

 

Januarski- februarski  rok za studente koji studiraju po ranijem režimu studija

 

 

12.01.2018.

 

Završetak nastave zimskog semestra studijske 2017/2018. godine

 

 

15.-26.01.2018.

 

Priprema za ispite i završni ispiti za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima.

 

 

                                                                                                            FEBRUAR/VELJAČA   2018.

29.01.-09.02.2018.

 

Priprema za ispite i ponovljeni ispiti za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima

 

 

12. 02.2018.

 

Početak nastave  u  ljetnom semestru  2017/2018. godine

 

 

12. -16.02.2018.

 

Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra

 

 

12. -16.02.2018.

I  SEDMICA

Nastava

 

 

19. -23.02.2018.

II  SEDMICA

Nastava/ Konsultativna nastava za vanredne studente

 

 

26.02-02.03.2018.

III  SEDMICA

Nastava

 

 

                                                                                                            MART/OŽUJAK 2018.

01.03.2018.

 

Dan nezavisnosti

Fakultet ne radi.

 

05.-09.03.2018.

IV  SEDMICA

Nastava

 

 

12-16.03.2018.

V  SEDMICA

Nastava

 

 

19-23.03.2018.

VI  SEDMICA

Nastava

 

 

26-30.03.2018.

VII  SEDMICA

Nastava

 

 

                                                                                                                APRIL/TRAVANJ  2018.

02.-06.04.2018.

VIII  SEDMICA

Nastava

 

 

02.-20.04.2018.

 

Aprilski  rok za studente koji studiraju po ranijem režimu studija

 

 

09.-13.04.2018.

IX  SEDMICA

Nastava /provjera znanja studenata (redovni, redovni samofinansirajući,vanredni)

 

 

16.-20.04.2018.

X SEDMICA

Nastava

 

 

23-27.04.2018.

XI  SEDMICA

Nastava

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 MAJ/ SVIBANJ  2018.

30.04 -04.05.2018.

XII  SEDMICA

Nastava

 

 

07.-11.05.2018.

XIII  SEDMICA

Nastava/ Konsultativna nastava za vanredne studente

 

 

15.05.2018.

 

Početak Ramazana

Posebni oblici prakse tokom mjeseca Ramazana.

 

15.- 19.05.2018.

XIV SEDMICA

Nastava

Posebni oblici nastave  zbog Ramazana.

 

JUNI/LIPANJ 2018.

04.06.2018.

 

Objavljivanje Konkursa za upis u I godinu I ciklusa studija

 

 

15.06.2018.

 

Ramazanski bajram

 

 

18.-22.06.2018.

XV  SEDMICA

Nastava

 

 

22.06.2018.

 

Završetak nastave u akademskoj 2017/2018.godini

 

 

25.-30.06.2018.

 

Rok za završni  ispit za studente I. i II. ciklusa koji studiraju po Bolonjskom procesu

 

 

25.06. -15.07.2018.

 

Junsko-julski  rok za studente koji studiraju po ranijem režimu

 

 

                                                                                                                 JULI / SRPANJ 2018.

09. -15.07.2018.

 

Rok za popravni ispit za studente I. i II. ciklusa koji studiraju po Bolonjskom

 

 

16.-20.07.2018.

 

Prijava za ljetnu školu

 

 

 

 

                                                                                           AVGUST/KOLOVOZ 2018.

 

 

24.7.-20.08.2018.

 

Kolektivni godišnji odmor

 

 

21.-24.08.2018.

 

Kurban bajram

Fakultet ne radi.

 

27.- 31.08.2018.

 

Ljetna škola

 

 

                                                                                                            SEPTEMBAR / RUJAN 2018.

01.-15.9. 2018.

 

Jesenji ispitni rok za studente I i II ciklusa studija

 

 

01.-24.09. 2018.

 

Ispiti rok za studente koji studiraju po ranijem režimu

 

 

03.-28.09. 2018.

 

Podnošenje prijava kandidata po objavljenom konkursu za upis studenata u I. godinu objavljenom konkursu II. ciklusa studija i provođenje postupka za prijem kandidata u studijskoj 2018/2019.godini

 

 

24. 09.2018.

 

Drugi septembarski ispitni rok

 

 

17. - 28. 09. 2018

 

Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra

 

 

29.09.2018

 

Dan Fakulteta islamskih nauka

 

 

30.09.2018.

 

Završetak akademske 2017./2018. godine

 

 

«
»