Drugi ciklus - oglasna ploča

II CIKLUS –TESTOVI-KONSULTACIJE ZA VANREDNE STUDENTE

Savremene tefsirske teme.....................ponedjeljak 04.12.2017.g. u 14:30
Savremene hadiske studije ...................ponedjeljak 04.12.2017.g. u 16:00
Islam i savremeni svijet ........................četvrtak   07.12.2017.g. u 14:00
Savremene fikhske studije ....................utorak  05.12.2017.g. u 14:00
Islam u Evropi .....................................srijeda  06.12.2017.g. u 14:00
Metode istraživanja...............................srijeda  06.12.2017.g. u 16:00

«
»