Drugi ciklus - oglasna ploča

LJETNI (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD.

LJETNI  (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD.
II ciklus –MASTER U ISLAMSKIM NAUKAMA

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

IZBORNI PREDMETI  OPĆI
Vježbe

IZBORNI PREDMETI IZ UŽIH OBLASTI
Vježbe

 

3.

 

 

IZBORNI PREDMETI  OPĆI

IZBORNI PREDMETI IZ UŽIH OBLASTI

 

4.

 

 

IZBORNI PREDMETI  OPĆI

IZBORNI PREDMETI IZ UŽIH OBLASTI

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8..

 

 

 

 

 

LEGENDA

 

1. SEMESTAR

Sati

1.    

IZBORNI PREDMETI  OPĆI

2+1

2.    

IZBORNI PREDMETI IZ UŽIH OBLASTI

2+1

 

 

«
»