Drugi ciklus - oglasna ploča

Prijava ljetnog semestra za 2017/18. akad. godinu

 

Svi studenti koji studiraju po bolonjskom sistemu, bez obzira na status, dužni su prijaviti ljetni semestar i ispuniti zeleni semestralni list.
Obavezno na poleđini semestralnog lista napisati predmete iz ljetnog semestra.
Semestralne listove treba popuniti odmah a najkasnije do srijede, 14.02.2018. godine.
Vanredni studenti koji u ovom periodu nemaju namjeru dolaziti na Fakultet mogu zamoliti kolege da popune semestralne listove za njih u okviru navedenog roka.

07.02.2018.                                                                                         Studentska služba FIN-a

«
»