Drugi ciklus - oglasna ploča

Raspored_Master_ljetni_7.3.2018

SATNICA PREDAVANJA:

ČETVRTAK
1 SAT. 16,00-16,45
2. SAT. 16,55-17,40
3. SAT. 17.50-18.35
4. SAT. 18.45-19.30

PETAK
1 SAT. 16,00-16,45
2. SAT. 16,55-17,40
3. SAT. 17.50-18.35
4. SAT. 18.45-19.30

SUBOTA
1. SAT. 8,30-9,15
2. SAT. 9,25-10,10
3. SAT. 10,20-11,05
4. SAT. 11,15-12,00
5. SAT. 12,10-12,55
6. SAT. 15,00-15,45
7. SAT. 15,50-16,30

1. SEMESTAR: 26.10-27.1

 

Tjedan

Četvrtak

Petak

Subota

1.  

26.10

27.10

28.10

2.  

 

3.11

4.11

3.  

9.11

10.11

11.11

4.  

 

17.11

18.11

5.  

23.11

24.11

 

6.  

 

1.12

2.12

7.  

7.12

8.12

9.12

8.  

14.12

15.12

16.12

9.  

21.12

22.12

23.12

 

 

 

 

10.

4.1

5.1

6.1

11.

11.1

12.1

13.1

12.

18.1

19.1

20.1

13.

25.1

26.1

27.1

 

 

Tjedan

Četvrtak

Petak

Subota

1.

26.10

27.10

28.10

 

1.    Biblija o ratu i miru – 4h (prof. dr. sc. Darko Tomašević; doc. dr. sc. Dubravko Turalija)

Mjesto: KBF

1.    Biblija o ratu i miru – 4 h (prof. dr. sc. Darko Tomašević; doc. dr. sc. Dubravko Turalija)

1.    Biblija o ratu i miru – 1 h (prof. dr. sc. Darko Tomašević; doc. dr. sc. Dubravko Turalija)

2.    Antropologija nasilja 4h (doc. dr. sc. Zorica Maros)

2.

2.11

3.11

4.11

 

Nema predavanja Kbf- blagdan

 

2. Antropologija nasilja 4h (doc. dr. sc. Zorica Maros)

Mjesto: KBF

2. Antropologija nasilja 1h (doc. dr. sc. Zorica Maros)
3.    Normativni prikaz i socijalni nauk Crkve 5h (doc. dr. sc. Zdenko Spajić)

3.

9.11

10.11

11.11

 

3. Normativni prikaz i socijalni nauk Crkve 4h (doc. dr. sc. Zdenko Spajić)

Mjesto: KBF

4.    Povijest Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini – 4h (doc. dr. sc. Milenko Krešić)

 

4.    Povijest Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini – 5h (doc. dr. sc. Milenko Krešić)

 

1. PBF – Međureligijski modul (tot. 36h)

Tjedan

Četvrtak

Petak

Subota

4.

16.11

17.11

18.11

 

 

4. Istorija odnosa Srpske pravoslavne crkve i države u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku – 4h (doc. dr Saša Šoljević)

Mjesto: PBF

4. Istorija odnosa Srpske pravoslavne crkve i države u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku – 5h (doc. dr Saša Šoljević)

2. Patrističke teorije o ratu i miru – 4h (prof. dr Zdravko Peno)

5.

23.11

24.11

25.11

 

2. Patrističke teorije o ratu i miru – 5h (prof. dr Zdravko Peno)

3. Pravoslavlje i drugi – razlike i putevi prevazilaženja – 1h ECTS (prof. dr Zdravko Peno, v.ass. Vedran Golijanin)

Mjesto: PBF

3. Pravoslavlje i drugi – razlike i putevi prevazilaženja – 8h (prof. dr Zdravko Peno, v.ass. Vedran Golijanin)

 

 

6.

30.11

1.12

2.12

 

 

1. Pitanje rata i mira u pravoslavnoj biblijskoj egzegezi – 4h (prof. dr Vladislav Topalović)

Mjesto: PBF

1. Pitanje rata i mira u pravoslavnoj biblijskoj egzegezi – 4h (prof. dr Vladislav Topalović)

 

1. Fin – Međureligijski modul (tot. 36h)

Tjedan

Četvrtak

Petak

Subota

7.

7.12

8.12

9.12

 

1.    Izgradnja mira u izvorima islama – 4h (hfz. dr. sc. Kenan Musić)

Mjesto: FIN

1.    Izgradnja mira u izvorima islama – 4h (hfz. dr. sc. Kenan Musić)

1.    Izgradnja mira u izvorima islama – 1h (hfz. dr. sc. Kenan Musić)

2.    Načela muslimanskoga vjerovanja - akaid (dogmatika) – 5h (Prof. dr. sc. Samir Beglerović dr. sc. Orhan Jašić, asistent)

8.

14.12

15.12

16.12

 

2.    Načela muslimanskoga vjerovanja - akaid (dogmatika) – 4h (Prof. dr. sc. Samir Beglerović dr. sc. Orhan Jašić, asistent)

Mjesto: FIN

3.    Islamska etika – mirotvorno značenje dobra – 4h (prof. dr. sc. Dževad Hodžić)

3.    Islamska etika – mirotvorno značenje dobra – 5h (prof. dr. sc. Dževad Hodžić)

9.

21.12

22.12

23.12

 

4.    Socijalna etika u islamu – Čovjek u društvu – 4h ECTS (doc. dr. Ahmet Alibašić)

Mjesto: FIN

4.    Socijalna etika u islamu – Čovjek u društvu – 4h ECTS (doc. dr. Ahmet Alibašić)

4.    Socijalna etika u islamu – Čovjek u društvu – 1h ECTS (doc. dr. Ahmet Alibašić)

Modul 2. Izgradnja mira (tot 45h predavanja, 20h vježba)

Tjedan

Četvrtak

Petak

Subota

10.

4.1

5.1

6.1

 

1.   Uvod u mirovne studije – 4h (prof. dr.sc. Nerzuk Ćurak, redovni profesor)

Mjesto: FIN

1.   Uvod u mirovne studije – 4h (prof. dr.sc. Nerzuk Ćurak, redovni profesor)

 

1.   Uvod u mirovne studije – 7h (prof. dr.sc. Nerzuk Ćurak, redovni profesor)

11.

11.1

12.1

13.1

 

2. Vještine izgradnja mira – 4h (doc.dr. Zilka Spahić-Šiljak / asistenti (po potrebi)

Mjesto: KBF

2. Vještine izgradnja mira – 4h (doc.dr. Zilka Spahić-Šiljak / asistenti (po potrebi)

2. Vještine izgradnja mira – 7h (doc.dr. Zilka Spahić-Šiljak / asistenti (po potrebi)

12.

18.1

19.1

20.1

 

2. Vještine izgradnja mira – vježbe 4h (doc.dr. Zilka Spahić-Šiljak / asistenti (po potrebi)

Mjesto: KBF

2. Vještine izgradnja mira – vježbe 4h (doc.dr. Zilka Spahić-Šiljak / asistenti (po potrebi)

2. Vještine izgradnja mira – vježbe 7h (doc.dr. Zilka Spahić-Šiljak / asistenti (po potrebi)

13.

25.1

26.1

27.1

 

3. Religija u (post)modernim vremenima- 4h
(prof. dr. sc. Dino Abazović

Mjesto: KBF

3. Religija u (post)modernim vremenima- 4h
(prof. dr. sc. Dino Abazović

3. Religija u (post)modernim vremenima- 7h
(prof. dr. sc. Dino Abazović

2. SEMESTAR: 27.2-15.6

Tjedan

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

1.

 

 

 

8.3

9.3

10.3

2.

 

 

 

15.3

16.3

17.3

3.

 

 

 

22.3

23.3

24.3

4.

26.3

27.3

 

 

 

 

5.

2.4

3.4

4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

19.4

20.4.

21.4

7.

 

 

 

26.4

 

28.4

8.

 

 

 

3.5

4.5

5.5

9.

 

 

 

10.5

11.5

12.5

10.

 

 

 

17.5

18.5

19.5

 


Modul 3. Društveno-politički modul (tot 55h predavanja)

Tjedan

Četvrtak

Petak

Subota

1

8.3

9.3

10.3

 

Akademsko pisanje – 4h
(prof. dr. sc. Nusret Isanović)

Mjesto: FIN

Akademsko pisanje – 4h 
(prof. dr. sc. Nusret Isanović)

Mjesto: FIN

Akademsko pisanje – 2 h (prof. dr. sc. Nusret Isanović)

3.    Ključne teme 21. Stoljeća –  2 h
(prof. dr. Aid Amajić – 3h

Mjesto: FIN

2

15.3

16.3

17.3

 

3.    Ključne teme 21. Stoljeća – 4h
(prof. dr. Aid Amajić)

Mjesto: FIN

3.    Ključne teme 21. Stoljeća – 4h
(doc. dr. sc. Pavle Mijović)
Mjesto: KBF

3.    Ključne teme 21. Stoljeća – 4h
(prof. dr. Enes Karić, doc. dr. sc. Pavle Mijović)
Mjesto: KBF

3.

22.3

23.3

24.3

 

1.    Temelji izgradnje mira  - 4h
(prof. dr. sc. Barry Hart)

Mjesto: KBF
Jezik: engleski

1.    Temelji izgradnje mira  - 4h
(prof. dr. sc. Barry Hart)

Mjesto: KBF

1.    Temelji izgradnje mira  - 4h
(prof. dr. sc. Barry Hart)

Mjesto: KBF

4.

26.3 (Ponedjeljak)

27.3 (Utorak)

 

 

1.    Temelji izgradnje mira  - 4h
(prof. dr. sc. Barry Hart)

Mjesto: KBF
Jezik: engleski

2.  Izgradnja mira u postkonfliktnim društvima – 4h  (prof. dr. sc. Barry Hart)
Mjesto: KBF

 

5.

2.4 (Ponedjeljak)

3.4 (Utorak)

4.4 (Srijeda)

 

2.  Izgradnja mira u postkonfliktnim društvima – 4h 
(prof. dr. sc. Barry Hart)

Mjesto: FIN
Jezik: engleski

2.  Izgradnja mira u postkonfliktnim društvima – 4h
(prof. dr. sc. Barry Hart)

Mjesto: FIN

2.  Izgradnja mira u postkonfliktnim društvima – 4h  (prof. dr. sc. Barry Hart)

Mjesto: FIN

 

Modul 4. Aplikativni modul (tot 45h predavanja)

Tjedan

Četvrtak

Petak

Subota

6.

19.4

20.4

21.4

 

1.  Mjesto Caritasa u životu bosanskohercegovačkog čovjeka – 3h
(doc. dr. sc. Šimo Maršić/mr. sc. Tomo Knežević)

Mjesto: KBF

3.  Ekumenizam i međureligijski dijalog - katolička perspektiva – 3h
(doc. dr. sc. Šimo Maršić/dr. sc. Tomo Mlakić)

2.    Praktična teologija: Primjeri; kulturne organizacije, vjerske škole, fakulteti – 5h
(doc. dr. sc. Šimo Maršić)

7.

26.4

27.4

28.4

 

2.    Praktična teologija: Primjeri; kulturne organizacije, vjerske škole, fakulteti – 4h
(doc. dr. sc. Šimo Maršić)

Mjesto: KBF

Nema predavanja

4.  Historijski razvoj Rijaseta  i organizacijska struktura Islamske zajednice – 5h

(doc. Dr. Asima Zubčevića)

Mjesto: FIN

8.

3.5

4.5

5.5

 

5.    Obredi u islamu – 3h
(prof. dr. sc. Mustafa Hasani)

Mjesto: FIN

5.    Obredi u islamu 2 h (prof. dr. sc. Mustafa Hasani)

6.    Socijalno-dobrotvorne aktivnosti Islamske zajednice 2 h (prof. dr. sc. Mustafa Hasani)

6.    Socijalno-dobrotvorne aktivnosti Islamske zajednice 3 h (prof. dr. sc. Mustafa Hasani)

 

9.

10.5.

11.5.

12.5.

 

7.  Pravoslavno bogosluženje 5 h (doc. dr. Nenad Tupeša)

Mjesto: PBF

8.  Socijalno učenje Pravoslavne Crkve 5 h (prof. dr. Darko Đogo)

9.  Eklisiološke teme i međuvjerski dijalog – 5 h (prof. dr. Zdravko Peno)

10.

17.5

18.5

19.5

 

10. Menadžment projekta u oblasti izgradnje mira (radionica) – 4h
(Sanja Lepić)

Mjesto: KBF

10. Menadžment projekta u oblasti izgradnje mira (radionica) – 4h
(Sanja Lepić)

Mjesto: KBF

10. Menadžment projekta u oblasti izgradnje mira (radionica) – 7h
(Sanja Lepić)

Mjesto: KBF

«
»