Drugi ciklus - oglasna ploča

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA (PRVI UPIS U GODINU)

REDOVNO – TROŠKOVE STUDIJA SNOSI OSNIVAČ,
VANREDNO, U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI
- Index – upisnica (čitko popuniti)
- Upisni list (čitko popuniti) –
- Dvije iste fotografije (4x6)
- Dva ŠV-20 obrasca za akademsku 2018/2019. godinu (čitko popuniti)
- Jedan semestralni list (čitko popuniti)
- Ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 36.)
- Uvjerenje ili diploma o prethodno završenom studiju (dvije ovjerene fotokopije)
- Rješenje o nostrifikaciji (original ili ovjerena fotokopija)
- Uvjerenje o prepisu ocjena sa prethodno završenog studija (original i jedna ovjerena fotokopija ili dvije ovjerene fotokopije)
- Izvod iz matične knjige rođenih (original i jedna ovjerena fotokopija ili dvije ovjerene fotokopije)
- Uvjerenje o državljanstvu (original i jedna ovjerena fotokopija ili dvije ovjerene fotokopije)
- uplate po cjenovniku:

1.-Uplatnica za obnovu bibliotečkog fonda
Instrukcije za uplatu:
Iznos: 30,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke-Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Bibliotečki fond

2. Uplatnica za upisninu
Instrukcije za uplatu:
- za redovni studij - troškove studija snosi Osnivač: uplatnica 130,00 KM
- redovan-samofinansirajući- uplatnica 1.300,00 KM (uplata se može izvršiti u dvije jednake rate)
- za vanredni studij: uplatnica 1.000,00 KM (uplata se može izvršiti u dvije jednake rate)
- Strani studenti ( van prostora bivše SFRJ)- 1.600, 00 KM  (uplata se može izvršiti u dvije jednake rate)

Uplatnica za upisninu
Instrukcije za uplatu:
Iznos:  
-130,00 KM (za redovne studente)* 
- 1.000,00 KM (za vanredne studente)*
- 1.600,00 KM (Strani studenti ( van prostora bivše SFRJ)*
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke-Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Upisnina 2018/2019.

3. Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture na Univerzitetu (ISSS), sa naznakom da se upisujete na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 
Obavezno iza ličnih podataka navesti Fakultet islamskih nauka
Iznos: 10,00 KM
RAČUN: 3383202250621169
UNICREDIT BANKA 
PRIMALAC: Rektorat Univerziteta u Sarajevu (za potrebe UTIC-a)

4.   Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture Fakulteta
Iznos: 10,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke-Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Razvoj ISSS

5.   Uplatnica - indeks
Iznos: 28,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: INDEKS
-     Upisni materijal kupuje se na Fakultetu islamskih nauka
Djeca šehida, palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju  redovno prvu godinu studija oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 130,00 KM.
Uz upisni materijal obavezno dostaviti dokaze o pripadanju jednoj od ovih kategorija.
Studenti koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, uz ostali upisni materijal, dužni su dostaviti i rješenje o odobrenom privremenom boravku u Bosni i Hercegovini.

KANDIDATI KOJI SU PRIMLJENI DUŽNI SU DOSTAVITI DOKUMENTE
ZA UPIS DO 08. 10. 2018.  GODINE.


Sarajevo, 04.10.2018. god.


Studentska služba

«
»