Drugi ciklus - oglasna ploča

Januarsko-februarski ispitni rok 2018/2019. godini

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
18.12.2018. god.
II CIKLUS
Januarsko-februarski ispitni rok   2018/2019. godini

PRIJAVA ISPITA PUTEM ISSS-a ZA ZAVRŠNI ISPIT ĆE BITI OTVORENA
OD 03.01.2019. G. DO 15.01.2019.G. DO 20:00 SATI

MASTER U ISLAMSKIM NAUKAMA

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Savremene tefsirske teme

Prof. dr. Almir Fatić

19.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

2.

Savremene hadiske studije

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

21.01.2019. g. u  12:30  sati
Učionica do mesdžida

05.02.2019. u  12:30  sati
Učionica do mesdžida

3.

Islam i savremeni svijet

Prof. dr. Adnan Silajdžić

24.01.2019. g. u  13:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

4.

Savremene fikhske studije I

Prof. dr. Enes Ljevaković

22.01.2019. g. u 11:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

5.

Islam u Evropi

Prof. dr. Ahmet Alibašić

23.01.2019. g. u  10:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  10:00  sati
Amfiteatar

6.

Metodi istraživanja

Doc. dr. Nedim Begović

22.01.2019. g. u 14:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  14:00  sati
Amfiteatar

 

 

MASTER IMAMETA

 

Predmet

Nastavnik

Završni  ispit
Datum i mjesto

Popravni
Datum i mjesto

1.

Klasični
tefsirski tekstovi

Prof.dr. Almir Fatić

19.01.2019. g. u  12:30  sati
Amfiteatar

02.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

     2.

Hadis u hanefijskom mezhebu

Doc. dr. hfz. Kenan Musić

21.01.2019. g. u  15:30  sati
Amfiteatar

04.02.2019. u  15:30  sati
Amfiteatar

     3.

Eš'arijsko-maturidijski akaid

Prof. dr.  Adnan Silajdžić/ Prof. dr. Rešid Hafizović

24.01.2019. g. u  13:00  sati
Amfiteatar

07.02.2019. u  11:00  sati
Amfiteatar

     4.

Savremeni islamski pokreti

Prof. dr.  Ahmet Alibašić

23.01.2019. g. u  10:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  10:00  sati
Amfiteatar

     5.

Kiraet

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

19.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

05.02.2019. u  09:00  sati
Učionica do Studentske

     6.

Metode istraživanja

Doc. dr. Nedim Begović

22.01.2019. g. u 14:00  sati
Amfiteatar

06.02.2019. u  14:00  sati
Amfiteatar

«
»