Drugi ciklus - oglasna ploča

INSTRUKTIVNA NASTAVA, januar 2019.

II CIKLUS –INSTRUKTIVA NASTAVA  ZA VANREDNE STUDENTE

 

Predmet

Nastavnik

Instruktivna nastava
za vanredne studente
datum, vrijeme i
mjesto održavanja

1.

Savremene tefsirske teme

Prof. dr. Almir Fatić

15.01.2019. g. u  13:00  sati
Dekanat

2.

Savremene hadiske studije

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

14.01.2019. g. u  11:00  sati
Dekanat

3.

Savremene fikhske studije

Prof. dr. Enes Ljevaković

15.01.2019. g. u  11:30  sati
Dekanat

4.

Islam i savremeni svijet

Prof. dr. Adnan Silajdžić

15.01.2019. g. u  11:30  sati
Dekanat

5.

Islam u Evropi

Prof. dr. Ahmet Alibašić

15.01.2019. g. u  09:30  sati
Dekanat

6.

Metode istraživanja

Doc. dr. Nedim Begović

14.01.2019. g. u  13:00  sati
Dekanat

                                                    Master imameta


R.br

Predmet

Nastavnik

Instruktivna nastava

     1.

Klasični tefsirski tekstovi

Prof.dr. Almir Fatić

16.01.2019. g. u 11:00  sati
Učionica 108

     2.

Hadis u hanefijskom mezhebu

Doc. dr. hfz. Kenan Musić

16.01.2019. g. u  13:00  sati
Učionica 108

     3.

Eš'arijsko-maturidijski akaid

Prof. dr.  Adnan Silajdžić
Prof. dr. Rešid Hafizović

16.01.2019. g. u  09:00  sati
Učionica 108

     4.

Savremeni islamski pokreti

Prof. dr.  Ahmet Alibašić

15.01.2019. g. u 12:30  sati
Čitaonica

     5.

Kiraet

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

15.01.2019. g. u  14:00  sati
Čitaonica

     6.

Metode istraživanja

Doc. dr. Nedim Begović

15.01.2019. g. u  11:00  sati
Čitaonica

 
Studentska služba

«
»