Doktori

Knjiga mjeseca

Prikaz # 
Naslov Klikova
Jevrejsko groblje 596
Musa i Hidr 719
Tužne rasprave 1303
Vjerska sloboda i muslimanske manjine u Evropi 1058
Islamska književnost između arabizma i arabistike 1105
Kira'eti u tefsiru el-Džami' li ahkam el-Kur'an imama Kurtubija 1139
Islamska opozicija u arapskom svijetu 1019
Percepcije sunneta 1499
Moje putovanje kroz vrijeme i prostor: autobiografski zapis 1246
Historija kur'anskoga teksta - od objave do kompilacije: komparativna studija sa Starim i Novim zavjetom 1234
Oksfordov priručnik islama u Evropi 1115
Godišnjak muslimani u Evropi, 6. svezak 1128
Kur'anski semantički kontekst 1366
Uvod u međunarodno humanitarno pravo 2348
PORUKA ISTOKA 1657
Džibrilovo krilo 2328
Arapska gramatika u vremenu – od logicizma do struk­turalizma 1315
Profesor hfz. Omer Mušić – život i djelo 1494
Studija o vakufu i navladinom sektoru 1355
Grad u vremeplovu KONTINUITETA 1472
Uvod u međunarodno humanitarno pravo 2445
LEKSIKON KOMENTATORA KUR'ANA 1818
Jevrejsko groblje (APRIL 2011.) 1717
Crni tulipan (na arapskom jeziku) 3451
Ismet Bušatlić - Studije o sljedbenicima knjige (novembar 2009.) 3432
Pjesme divljih ptica 4137
Islamske teme i perspektive 2574
Vjerovjesnikov sunnet: važnost i razumijevanje (April 2009) 2492
Galaluddin as-Suyuti: život i komentatorsko djelo (Mart 2009) 2217
SAHIHUL-BUHARI, Knjiga 5 (Februar 2009) 3735
Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu (Januar 2009) 2308
Historijska usmena predanja iz Bosne i Hercegovine (Decembar 2008) 3451
Tefsir i mufesiri u savremenom dobu (Novembar 2008) 4487
Tumačenje dragulja Poslaničke mudrosti I (Oktobar 2008) 3120