Magistri

Knjiga mjeseca

Prikaz # 
Naslov Klikova
Jevrejsko groblje 622
Musa i Hidr 751
Tužne rasprave 1322
Vjerska sloboda i muslimanske manjine u Evropi 1086
Islamska književnost između arabizma i arabistike 1140
Kira'eti u tefsiru el-Džami' li ahkam el-Kur'an imama Kurtubija 1177
Islamska opozicija u arapskom svijetu 1035
Percepcije sunneta 1534
Moje putovanje kroz vrijeme i prostor: autobiografski zapis 1279
Historija kur'anskoga teksta - od objave do kompilacije: komparativna studija sa Starim i Novim zavjetom 1259
Oksfordov priručnik islama u Evropi 1134
Godišnjak muslimani u Evropi, 6. svezak 1162
Kur'anski semantički kontekst 1399
Uvod u međunarodno humanitarno pravo 2372
PORUKA ISTOKA 1678
Džibrilovo krilo 2357
Arapska gramatika u vremenu – od logicizma do struk­turalizma 1349
Profesor hfz. Omer Mušić – život i djelo 1519
Studija o vakufu i navladinom sektoru 1377
Grad u vremeplovu KONTINUITETA 1507
Uvod u međunarodno humanitarno pravo 2462
LEKSIKON KOMENTATORA KUR'ANA 1852
Jevrejsko groblje (APRIL 2011.) 1744
Crni tulipan (na arapskom jeziku) 3489
Ismet Bušatlić - Studije o sljedbenicima knjige (novembar 2009.) 3463
Pjesme divljih ptica 4156
Islamske teme i perspektive 2598
Vjerovjesnikov sunnet: važnost i razumijevanje (April 2009) 2510
Galaluddin as-Suyuti: život i komentatorsko djelo (Mart 2009) 2238
SAHIHUL-BUHARI, Knjiga 5 (Februar 2009) 3760
Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu (Januar 2009) 2331
Historijska usmena predanja iz Bosne i Hercegovine (Decembar 2008) 3478
Tefsir i mufesiri u savremenom dobu (Novembar 2008) 4514
Tumačenje dragulja Poslaničke mudrosti I (Oktobar 2008) 3143