Sadašnji profesori

Knjiga mjeseca

Prikaz # 
Naslov Klikova
Jevrejsko groblje 661
Musa i Hidr 810
Tužne rasprave 1340
Vjerska sloboda i muslimanske manjine u Evropi 1160
Islamska književnost između arabizma i arabistike 1193
Kira'eti u tefsiru el-Džami' li ahkam el-Kur'an imama Kurtubija 1246
Islamska opozicija u arapskom svijetu 1063
Percepcije sunneta 1606
Moje putovanje kroz vrijeme i prostor: autobiografski zapis 1327
Historija kur'anskoga teksta - od objave do kompilacije: komparativna studija sa Starim i Novim zavjetom 1324
Oksfordov priručnik islama u Evropi 1181
Godišnjak muslimani u Evropi, 6. svezak 1237
Kur'anski semantički kontekst 1469
Uvod u međunarodno humanitarno pravo 2450
PORUKA ISTOKA 1735
Džibrilovo krilo 2429
Arapska gramatika u vremenu – od logicizma do struk­turalizma 1438
Profesor hfz. Omer Mušić – život i djelo 1584
Studija o vakufu i navladinom sektoru 1423
Grad u vremeplovu KONTINUITETA 1593
Uvod u međunarodno humanitarno pravo 2492
LEKSIKON KOMENTATORA KUR'ANA 1918
Jevrejsko groblje (APRIL 2011.) 1805
Crni tulipan (na arapskom jeziku) 3545
Ismet Bušatlić - Studije o sljedbenicima knjige (novembar 2009.) 3487
Pjesme divljih ptica 4205
Islamske teme i perspektive 2618
Vjerovjesnikov sunnet: važnost i razumijevanje (April 2009) 2534
Galaluddin as-Suyuti: život i komentatorsko djelo (Mart 2009) 2298
SAHIHUL-BUHARI, Knjiga 5 (Februar 2009) 3791
Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu (Januar 2009) 2357
Historijska usmena predanja iz Bosne i Hercegovine (Decembar 2008) 3520
Tefsir i mufesiri u savremenom dobu (Novembar 2008) 4549
Tumačenje dragulja Poslaničke mudrosti I (Oktobar 2008) 3194