Sadašnji profesori

Knjiga mjeseca

Prikaz # 
Naslov Klikova
Jevrejsko groblje 790
Musa i Hidr 1011
Tužne rasprave 1419
Vjerska sloboda i muslimanske manjine u Evropi 1328
Islamska književnost između arabizma i arabistike 1395
Kira'eti u tefsiru el-Džami' li ahkam el-Kur'an imama Kurtubija 1463
Islamska opozicija u arapskom svijetu 1162
Percepcije sunneta 1773
Moje putovanje kroz vrijeme i prostor: autobiografski zapis 1467
Historija kur'anskoga teksta - od objave do kompilacije: komparativna studija sa Starim i Novim zavjetom 1472
Oksfordov priručnik islama u Evropi 1291
Godišnjak muslimani u Evropi, 6. svezak 1369
Kur'anski semantički kontekst 1612
Uvod u međunarodno humanitarno pravo 2603
PORUKA ISTOKA 1909
Džibrilovo krilo 2601
Arapska gramatika u vremenu – od logicizma do struk­turalizma 1627
Profesor hfz. Omer Mušić – život i djelo 1735
Studija o vakufu i navladinom sektoru 1548
Grad u vremeplovu KONTINUITETA 1772
Uvod u međunarodno humanitarno pravo 2591
LEKSIKON KOMENTATORA KUR'ANA 2106
Jevrejsko groblje (APRIL 2011.) 1954
Crni tulipan (na arapskom jeziku) 3714
Ismet Bušatlić - Studije o sljedbenicima knjige (novembar 2009.) 3623
Pjesme divljih ptica 4327
Islamske teme i perspektive 2736
Vjerovjesnikov sunnet: važnost i razumijevanje (April 2009) 2653
Galaluddin as-Suyuti: život i komentatorsko djelo (Mart 2009) 2438
SAHIHUL-BUHARI, Knjiga 5 (Februar 2009) 3918
Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu (Januar 2009) 2468
Historijska usmena predanja iz Bosne i Hercegovine (Decembar 2008) 3668
Tefsir i mufesiri u savremenom dobu (Novembar 2008) 4677
Tumačenje dragulja Poslaničke mudrosti I (Oktobar 2008) 3324