Ispitni rokovi

Izvod iz akademskog kalendara plan ljetni semestar akademske 2016-2017. godine

I CIKLUS IZVOD IZ AKADEMSKOG  KALENDARA PLAN  LJETNI SEMESTAR  AKADEMSKE 2016- 2017.  GODINE

MOLIMO STUDENTE DA REDOVNO POSJEĆUJU   web: www.fin.unsa.ba  RADI  EVENTUALNIH IZMJENA PLANA
TERMINI  POPRAVNIH  ISPITA ĆE BITI OBJAVLJENI PRIJE RAMAZANA
Studijski program Teologije

 

2. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Historija šerijatskog prava

04.04. 2017.g.
u 09: 00 h

04.04. 2017.g.
u 10: 00 h

16.05.2017. g.
u 14: 30 h

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Uvod u studij religije

10.04. 2017.g.
u 11: 00 h

10.04. 2017.g.
u 15: 00 h

16.05.2017. g.
u 16: 00 h

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Uvod u filozofiju

07.04. 2017.g.
u 10: 00 h

04.04. 2017.g.
u 15: 00 h

15.05.2017. g.
u 09: 00 h

08.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Uvod u metodologiju istraživanja

03.04. 2017.g.
u 11: 00 h

03.04. 2017.g.
u 14: 00 h

18.05.2017. g.
u 14: 30 h

06.07. 2017.g.
u 12: 00 h

5.

Učenje Kur'ana (Kiraet) II

05.04. 2017.g.
u 09: 00  h

05.04. 2017.g.
u 16: 00 h

18.05.2017. g.
u 12: 30 h

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Arapski jezik II

10.04. 2017.g.
u 09: 00 h

10.04. 2017.g.
u 09: 00 h

15.05.2017. g.
u 14: 30 h

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

 

 

 

4. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Uvod u sufizam  (Tesavvuf)

06.04.2017. g
u  11: 00 h

10.04.2017. g
u  13: 30 h

18.05.2017. g.
u 14: 30 h

06.07. 2017.g.
u 11: 00 h

2.

Dimenzije Sunneta

03.04. 2017.g.
u 11: 00 h

03.04. 2017.g.
u 11: 00 h

18.05.2017. g.
u 12: 30 h

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Metodologija šerijatskog prava (Usuli fikh)

11.04.2017. g
u  11: 00 h

03.04. 2017.g.
u 12: 30 h

17.05.2016. g.
u 10: 15 h

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Historija islamske kulture i civilizacije I

04.04. 2017.g.
u 09: 00 h

10.04. 2017.g.
u 11: 00 h

15.05.2017. g.
u 11: 00 h

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

5.

Kira'et IV

03.04.2017. g
u  11: 00 h

05.04. 2017.g.
u 14: 00 h

17.05.2017. g.
u 14: 10 h

05.07. 2017.g.
u 12: 00 h

6.

Arapski jezik IV

05.04. 2017.g.
u 09: 00 h

05.04. 2017.g.
u 09: 00 h

15.05.2017. g.
u 14: 30 h

03.07. 2017.g.
u 12: 30  h

7.

Izborni predmet –Savremeni religijski pokreti

13.04.2017. g
u  09: 00 h

06.04.2017. g
u  11: 00 h

16.05.2017. g.
u 14: 30 h

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

 

Izborni predmet –
Savrmene fikhske teme

06.04. 2017.g.
u 09: 00  h

06.04. 2017.g.
u 09: 00  h

16.05.2017. g.
u 11: 00 h

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Savremene škole tefsira

04.04. 2017.g.
u 10: 00 h

04.04. 2017.g.
u 10: 00 h

16.05.2016. g.
u 12: 00 h

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Šerijatsko personalno  pravo

                 06.04. 2017.g.
12: 30 h

    06.04. 2017.g.
12: 30 h

15.05.2017. g.
u 12: 30 h

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Historija islamske kulture i civilizacije II

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

15.05.2017. g.
u 11: 00 h

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Historija filozofije III – Klasična islamska filozofija

07.04.2017. g
u  09: 00  h

07.04.2017. g
u  09: 00  h

18.05.2016. g.
u 13: 30 h

08.07.2017. g.
u  11: 00 h

5.

Izborni predmet –Praktikum

05.04. 2017.g.
u 11: 00 h

05.04. 2017.g.
u 11: 00 h

17.05.2017. g.
u 09: 00 h

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

6.

Izborni predmet –Arapska književnost

10.04.2017. g
u  12: 00  h

10.04.2017. g
u  12: 00  h

18.05.2017. g.
u 11: 00 h

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

Izborni predmet –Stilistika Kur'ana

05.04. 2017.g.
u 09: 00 h

05.04. 2017.g.
u 09: 00 h

17.05.2016. g.
u 11: 00 h

05.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

Izborni predmet –Sunnetski koncept odgoja

                 06.04. 2017.g.
10: 00 h

    06.04. 2017.g.
10: 00 h

18.05.2016. g.
u 13: 30 h

  05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

 

8. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Islamsko djelovanje  ( Da'va)

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

15.05.2017. g.
u 12: 30 h

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Metodologija hadisa

                 04.04. 2017.g.
11: 00 h

  04.04. 2017.g.
11: 00 h

16.05.2016. g.
u 14: 00 h

04.07. 2017.g.
u 12: 30 h

3.

Osnovi učenja judaizma i kršćanstva

                 04.04. 2017.g.
09: 00 h

  04.04. 2017.g.
09: 00 h

16.05.2016. g.
u 11: 00 h

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Islamska umjetnost

10.04.2017. g
u  12: 30  h

10.04.2017. g
u  12: 30  h

15.05.2016. g.
u 14: 00 h

05.07.2016. g.
u  09: 00 h

5.

Didaktika sa metodikom vjerske nastave

06.04. 2017.g.
u 11: 00 h

06.04. 2017.g.
u 11: 00 h

17.05.2017. g.
u 09: 00 h

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Izborni predmet- Praktikum-

10.04.2017. g
u  12: 00  h

10.04.2017. g
u  12: 00  h

18.05.2017. g.
u 11: 00 h

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

Izborni predmet –Stilistika Kur'ana

05.04. 2017.g.
u 09: 00 h

05.04. 2017.g.
u 09: 00 h

17.05.2016. g.
u 11: 00 h

05.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

 

STUDIJSKI PROGRAM ISLAMSKE VJERONAUKE I RELIGIJSKOG ODGOJA
NASTAVNI PLAN PRVOG CIKLUSA STUDIJA

 

2. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Teme Kur'ana

04.04. 2017.g.
u 10: 00 h

04.04. 2017.g.
u 13: 30 h

16.05.2017. g.
u 14: 30 h

05.07.2017. g.
u 12:00 h

2.

Životopis Muhammeda ,a.s. (Sira)

04.04. 2017.g.
u  13: 30 h

04.04. 2017.g.
u 15: 00 h

16.05.2017. g.
u 16: 00  h

04.07.2016. g.
u 13: 30 h

3.

Uvod u metodologiju istraživanja

05.04.2016. g
u  12: 00 h

05.04.2016. g
u  14: 00 h

18.05.2017. g.
u 14: 30 h

06.07.2017. g.
u 12:00 h

4.

Učenje Kur'ana (Kiraet) II

04.04.2017. g
u  09: 00 h

05.04. 2017.g.
u 16: 00 h

18.05.2017. g.
u 12: 30 h

05.07.2017. g.
u 09:00 h

5.

Arapski jezik II

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

15.05.2017. g.
u 14: 30 h

03.07.2017. g.
u 11:00 h

6.

Engleski  jezik I

06.04.2017. g
u  09: 00 h

06.04.2017. g
u  14: 00 h

15.05.2017. g.
u 14: 00 h

06.07.2017. g.
u 14:00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Pregled historije islamske kulture i civilizacije

05.04.2016. g
u  12: 00 h

05.04.2016. g
u  12: 00 h

18.05.2017. g.
u 11: 00 h

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Uvod u  studij religije

10.04. 2017.g.
u 11: 00 h

10.04. 2017.g.
u 15: 00 h

16.05.2017. g.
u 16: 00 h

06.07. 2017.g.
u  11: 00 h

3.

Savremene fikhske teme

06.04. 2016.g.
u 09: 00  h

06.04. 2016.g.
u 09: 00  h

16.05.2016. g.
u 11: 00 h

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Filozofija moralnog odgoja

06.04. 2016.g.
u 11: 00  h

06.04. 2016.g.
u 11: 00  h

18.05.2016. g.
u 14: 00 h

08.07.2017. g.
u  11: 00 h

5.

Arapski jezik IV

03.04. 2017.g.
u 11: 00 h

03.04. 2017.g.
u 11: 00 h

16.05.2017. g.
u 14: 30 h

03.07. 2017.g.
u 12: 30  h

6.

Izborni predmet - Dimenzije Sunneta

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

18.05.2016. g.
u 12: 30 h

05.07. 2017.g.
u  09: 00 h

 

 

 

 

 

 

 

6. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Sunnetski koncept odgoja

06.04. 2017.g.
u 10: 00 h

06.04. 2017.g.
u 10: 00 h

18.05.2017. g.
u 13: 30 h

03.07. 2017.g.
u  09: 00 h

2.

Razvojna psihologija

06.04. 2017.g.
u 12: 00 h

06.04. 2017.g.
u 12: 00 h

18.05.2017. g.
u 10: 00 h

04.07. 2017.g.
u  09: 00 h

3.

Didaktika

03.03.2017. g
u  09: 00  h

03.03.2017. g
u  09: 00  h

17.05.2017. g.
u 09: 00 h

06.07. 2017.g.
u 11: 00 h

4.

Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju

04.04.2017. g
u  14: 00  h

04.04.2017. g
u  14: 00  h

16.05.2017. g.
u 14: 00 h

23.05.2017. g.
u 14: 00 h

5.

Pedagoška komunikologija

05.04.2017. g
u  12: 00  h

05.04.2017. g
u  12: 00  h

17.05.2017. g.
u  12: 00  h

04.07. 2017.g
u 12: 00 h

6.

Izborni  predmet -Savremene škole tefsira

04.04.2017. g
u  10: 00 h

04.04.2017. g
u  10: 00 h

16.05.2017. g.
u 12: 00 h

06.07.2017. g.
u 09: 00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Pedagoška psihologija

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

18.05.2017. g.
u 10: 00 h

04.07. 2017.g.
u  09: 00 h

2.

Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi

06.04. 2017.g.
u 14: 00 h

06.04. 2017.g.
u 14: 00 h

18.05.2017. g.
u 14: 00 h

06.07. 2017.g.
u 14: 00 h

3.

Metodika religijskog odgoja

                 03.04. 2017.g.
11: 00 h

  03.04. 2017.g.
11: 00 h

17.05.2017. g.
u 09: 00 h

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Metodika vjerske nastave II

06.04. 2017.g.
u 11: 00 h

06.04. 2017.g.
u 11: 00 h

17.05.2017. g.
u 09: 00 h

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

5.

Edukometrija

06.04. 2017.g.
u 09: 00 h

06.04. 2017.g.
u 11: 09 h

17.05.2017. g.
u 09: 00 h

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Izborni predmet- Praktikum

10.04.2017. g
u  12: 00  h

10.04.2017. g
u  12: 00  h

18.05.2017. g.
u 11: 00 h

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

Izborni predmet –Stilistika Kur'ana

05.04. 2017.g.
u 09: 00 h

05.04. 2017.g.
u 09: 00 h

17.05.2016. g.
u 11: 00 h

05.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

 

2. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Kiraet II

05.04.2017. g
u  12: 30 h

05.04. 2017.g.
u 12: 30 h

18.05.2017. g.
u 12: 30 h

06.07.2017. g.
u 09:00 h

2.

Uvod u tefsir

04.04.2017. g
u  11: 00 h

04.04.2017. g
u  11: 00 h

16.05.2017. g.
u 14: 00  h

05.07.2017. g.
u 14: 00 h

3.

SIRA

04.04. 2017.g.
u  13: 30 h

04.04. 2017.g.
u 15: 00 h

16.05.2017. g.
u 16: 00  h

04.07.2017. g.
u 13: 30 h

4.

Ibadat

03.04.2017. g
u  09: 00  h

03.04.2017. g
u  09: 00  h

18.05.2017. g.
u 14: 00 h

04.07.2017. g.
u 11: 00 h

5.

Sintaksa arapskog jezika

03.04.2017. g
u  11: 00  h

03.04.2017. g
u  11: 00  h

15.05.2017. g.
u 14: 30 h

03.07.2017. g.
u 14: 00 h

6.

Engleski jezik i (ili neki drugi evropski)

06.04.2017. g
u  09: 00 h

06.04.2017. g
u  14: 00 h

15.05.2017. g.
u 14: 00 h

06.07.2017. g.
u 14:00 h

 

 

 

 

 

 

 

4. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Kiraet IV

03.04.2017. g
u  11: 00 h

05.04. 2017.g.
u 14: 00 h

17.05.2017. g.
u 14: 10 h

05.07. 2017.g.
u 12: 00 h

2.

Šerijatsko porodično pravo

03.03.2016. g
u  12: 30  h

06.04. 2016.g.
u 12: 30  h

18.05.2017. g.
u 14: 00 h

03.07.2017. g.
u 11: 00 h

3.

Tematski tefsir I

05.04.2017. g
u  09: 00  h

05.04.2017. g
u  09: 00  h

18.05.2016. g.
u 10: 15 h

06.07.2017. g.
u 11: 00 h

4.

Dimenzije Sunneta

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

18.05.2016. g.
u 12: 30 h

05.07. 2017.g.
u  09: 00 h

5.

Hatabet i vaz

06.04. 2017.g.
u 10: 00 h

06.04. 2017.g.
u 10: 00 h

16.05.2016. g.
u 14: 00 h

04.07. 2017.g.
u 12: 30 h

6.

Judaizam i kršćanstvo

03.04.2017. g.
u  12: 00  h

03.04.2017. g.
u  12: 00  h

15.05.2017. g.
u 14: 00 h

03.07.2017. g.
u 09: 00 h

 

6. SEMESTAR

Testovi
(Redovni i redovno-samofinansirajući
 (2 časa)

Konsultacije
za vanredne
 (2 časa) i
Testovi
(Vanredni studenti)

Konsultacije
za vanredne
(2 časa)

Završni ispit

Redovni studenti i Vanredni studenti)

1.

Historija BiH i institucije IZ u BiH

 

10.04.2017. g
u  14: 00  h

18.05.2017. g.
u 11: 00 h

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Imam i društvo: praktikum

 

10.04.2017. g
u  12: 00  h

18.05.2017. g.
u 11: 00 h

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

3.

Da'va – islamska misija

 

03.04. 2017.g.
u 09: 00 h

15.05.2017. g.
u 12: 30 h

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Metodika mektepske nastave

 

06.04. 2017.g.
u 11: 00 h

17.05.2017. g.
u 09: 00 h

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

5.

Izborni predmet

 

 

 

 

6.

Izborni predmet

 

 

 

 

 

 

 

«
»