Ispitni rokovi

Raspored aprilskih ispita 2017. - stari NPP

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
UNIVERZITET U SARAJEVU
SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
DATUM: 15.03.2017. god.

   RASPORED ISPITA
APRIL 2017.
ZA STUDENTE UPISANE PRIJE AKAD. 2013/14. GODINE

ROK ZA PRIJAVU ISPITA
do 25.03.2017. godine

PRIJAVE KOJE DOĐU NAKON PREDVIĐENIH TERMINA NEĆE BITI UVAŽENE

Studenti SVIH godina i smjerova studija
ispite mogu prijaviti lično ili putem e-maila
isključivo na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .
U prijavi obavezno naznačiti broj indexa
i koji put student izlazi na ispit.

Studenti koji se prijave e-mailom dužni su ispuniti prijave
kada dođu na prvi ispit.
Studentima koji prijave ispit a ne pristupe polaganju
ubilježit će se negativan rezultat.
Nakon tri neuspješna pokušaja student polaže ispit pred komisijom.

Student može povući prijavu ispita
najkasnije 24 sata prije predviđenog termina za polaganje
isključivo na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

Studenti koji nisu izvršili svoje finansijske obaveze
NE MOGU PRISTUPITI ISPITIMA.

 

 

V semestar  Teološki smjer

 

PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Prof. dr. Mehmed  Kico

03.04.2017. g. u  14:00  

17.04.2017. g. u  14:00 

HISTORIJA BIH

 

06.04.2017. g. u  14:00 

20.04.2017. g. u  14:00 

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

05.04. 2017.g.u 14: 00 h

19.04.2017. g. u  14:00 

KLASIČNE ŠKOLE TEFSIRA

Prof. dr. Džemal Latić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

FILOZOFIJA POVIJESTI

 

11.04.2017. g. u  10:00 

25.04.2017. g. u  10:00 

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Adnan Silajdžić

12.04.2017. g. u  14:00 

26.04.2017. g. u  14:00 

ŠERIJATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

10.04.2017. g. u  14:00 

24.04.2017. g. u  14:00 

 

V semestar  Smjer religijske pedagogije


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Prof. dr. Mehmed  Kico

03.04.2017. g. u  14:00 

17.04.2017. g. u  14:00 

HISTORIJA BIH

 

06.04.2017. g. u  14:00 

20.04.2017. g. u  14:00 

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

05.04. 2017.g.u 14: 00 h

19.04.2017. g. u  14:00 

PEDAGOGIJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

04.04.2017. g. u  14:00 

18.04.2017. g. u  15:00 

FILOZOFIJA POVIJESTI

 

11.04.2017. g. u  10:00 

25.04.2017. g. u  10:00 

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Adnan Silajdžić

12.04.2017. g. u  14:00 

26.04.2017. g. u  14:00 

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

13.04.2017. g. u  14:00 

27.04.2017. g. u  14:00 

 

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME
V semestar


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

II termin

 

KIRAET  V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

05.04. 2017.g.u 14: 00 h

19.04.2017. g. u  14:00 

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof. dr. Nedžad Grabus

03.04.2017. g. u  14:00 

17.04.2017. g. u  14:00 

ŠERIJATSKO NASLJ. I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

10.04.2017. g. u  14:00 

24.04.2017. g. u  14:00 

HISTORIJA BiH

 

06.04.2017. g. u  14:00 

20.04.2017. g. u  14:00 

AHLAK

Doc.dr. Orhan  Bajrektarević

11.04.2017. g. u  14:00 

25.04.2017. g. u  14:00 

ARAPSKI JEZIK – KONVERZACIJA II

Doc. dr. Amrudin Hajrić

03.04.2017. g. u  09:00 

17.04.2017. g. u  09:00 

INSTITUCIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE

Doc. dr. Asim Zubčević

12.04.2017. g. u  14:00 

26.04.2017. g. u  14:00 

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

13.04.2017. g. u  14:00 

27.04.2017. g. u  14:00 

VI semestar  Teološki smjer


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

13.04.2017. g. u  13:30 

27.04.2017. g. u  13:30 

ISLAMSKE INSTITUCIJE

Doc. dr. Asim Zubčević

12.04.2017. g. u  14:00 

26.04.2017. g. u  14:00 

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof.dr. Nedžad Grabus

03.04.2017. g. u  14:00 

17.04.2017. g. u  14:00 

ŠERIJATSKO GRAĐANSKO I KRIVIČNO  PRAVO

Prof. dr. Enes Ljevaković

10.04.2017. g. u  14:00 

24.04.2017. g. u  14:00 

RELIGIJA I DRUŠTVO

 

11.04.2017. g. u  10:00 

25.04.2017. g. u  10:00 

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Doc. dr.  Orhan Bajraktarević

11.04.2017. g. u  14:00 

25.04.2017. g. u  14:00 

VI semestar  Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta

Nastavnik/saradnik

 

 

I termin

II termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

13.04.2017. g. u  13:30 

27.04.2017. g. u  13:30 

PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

13.04.2017. g. u  14:00 

27.04.2017. g. u  14:00 

SOCIOLOGIJA ODGOJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

04.04.2017. g. u  14:00 

18.04.2017. g. u  15:00 

METODIKA VJERSKE NASTAVE

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

04.04.2017. g. u  14:00 

18.04.2017. g. u  15:00 

RELIGIJA I DRUŠTVO

 

11.04.2017. g. u  10:00 

25.04.2017. g. u  10:00 

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Doc. dr.  Orhan Bajraktarević

11.04.2017. g. u  14:00 

25.04.2017. g. u  14:00 

 

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

VI semestar


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

II termin

 

KIRAET  VI

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

04.04.2017. g. u  14:00 

18.04.2017. g. u  15:00 

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI

Prof. dr. Samir Beglerović

03.04.2017. g. u  14:00 

17.04.2017. g. u  14:00 

SAVREMENE FIKHSKE TEME

Prof. dr. Enes Ljevaković

10.04.2017. g. u  14:00 

24.04.2017. g. u  14:00 

ISLAMSKA KULTURA  I CIVILIZACIJA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

11.04.2017. g. u  14:00 

25.04.2017. g. u  14:00 

METODIKA VJERONAUKE

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

04.04.2017. g. u  14:00 

18.04.2017. g. u  15:00 

PRAKTIKUM

Prof. dr. Mustafa Hasani

10.04.2017. g. u  14:00 

24.04.2017. g. u  14:00 

STILISTIKA KUR’ANA

Prof. dr. Džemal Latić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH

Prof. dr. Enes Karić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

VII semestar     Teološki smjer


Naziv predmeta
            VII semestar

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

 

I termin

II termin

SAVREMENE ŠKOLE TEFSIRA

Prof.dr. Enes Karić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Doc. dr.  Orhan Bajraktarević

11.04.2017. g. u  14:00 

25.04.2017. g. u  14:00 

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

12.04.2017. g. u  14:00 

26.04.2017. g. u  14:00 

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

13.04.2017. g. u  14:00 

27.04.2017. g. u  14:00 

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

IMAMET I HATABET (izborni)

Doc.dr. hfz. Kenan Musić

03.04.2017. g. u  14:00 

17.04.2017. g. u  14:00 

VII semestar     Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

 

I termin

II termin

EDUKOMETRIJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

04.04.2017. g. u  14:00 

18.04.2017. g. u  15:00 

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Doc. dr.  Orhan Bajraktarević

11.04.2017. g. u  14:00 

25.04.2017. g. u  14:00 

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

12.04.2017. g. u  14:00 

26.04.2017. g. u  14:00 

IMAMET I HATABET (izborni)

Doc.dr. hfz. Kenan Musić

03.04.2017. g. u  14:00 

17.04.2017. g. u  14:00 

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

13.04.2017. g. u  14:00 

27.04.2017. g. u  14:00 

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

VIII semestar  Teološki smjer


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

 

I termin

II termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

11.04.2017. g. u  14:00 

25.04.2017. g. u  14:00 

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI (izborni)

Prof. dr. Samir Beglerović

03.04.2017. g. u  14:00 

17.04.2017. g. u  14:00 

PRAKTIKUM

Prof. dr.  Mustafa Hasani

10.04.2017. g. u  14:00 

24.04.2017. g. u  14:00 

STILISTIKA KUR'ANA (izborni)

Prof. dr. Džemal Latić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

 

VIII semestar Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

 

I termin

II termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

11.04.2017. g. u  14:00 

25.04.2017. g. u  14:00 

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

SAVREMENE AKAIDSKE TEME (izborni)

Prof.dr. Nedžad Grabus

03.04.2017. g. u  14:00 

17.04.2017. g. u  14:00 

PRAKTIKUM

Prof. dr.  Mustafa Hasani

10.04.2017. g. u  14:00 

24.04.2017. g. u  14:00 

STILISTIKA KUR'ANA (izborni)

Prof. dr. Džemal Latić

04.04.2017. g u  15: 00 h

18.04.2017. g. u  15:00 

«
»