Ispitni rokovi

Promjena satnice ispita iz Studija genocida i Islamske kulture i civilizacije

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Služba za rad sa studentima

 

Promjena satnice ispita iz Studija genocida i Islamske kulture i civilizacije
kod  prof. dr. Ahmeta Alibašića (stari NPP)

Izmijenjeni termin ispita iz navedenih predmeta je 11.04. u 11 sati za prvi te 25.04. u 11 sati za drugi ispitni termin.

«
»