Ispitni rokovi

Promjena termina ispita iz Stilistike Kur'ana

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Služba za rad sa studentima

Promjena termina ispita iz Stilistike Kur'ana
kod prof. dr. Džemala Latića (stari NPP)

Novi termin ispita iz navedenog predmeta je 10.04. u 12 sati za prvi te 24.04. u 12 sati za drugi ispitni termin.

«
»