Ispitni rokovi

PROMJENA TERMINA TESTOVA ZA DISLOCIRANU NASTAVU TRAVNIK - April 2017.

 

Obavijest 
PROMJENA TERMINA TESTOVA ZA DISLOCIRANU NASTAVU TRAVNIK
TERMINI SEMESTRALNIH TESTOVA
April 2017.god.

 

Datum: 10.04.2017.

II SEMESTAR

 

Novi plan i program

Datum /Satnica

1.            

Kiraet II

17.04.2017. godine u 10 sati

2.            

Uvod u tefsir

18.04.2017. godine u 10 sati

3.            

Sira /Uvod u hadis

18.04.2017. godine u 11 sati

4.            

Ibadat

18.04.2017. godine u 12 sati

5.            

Sintaksa arapskog jezika

17.04.2017. godine u 11 sati

6.            

Engleski jezik  I (ili neki drugi evropski)

17.04.2017. godine u 12 sati

 

 

 

 

 IV  SEMESTAR

 

Novi plan i program

Stari program-
Ekvivalencija

1.            

Kiraet  IV

17.04.2017. godine u 10 sati

2.            

Šerijatsko porodično pravo

17.04.2017. godine u 11 sati

3.            

Tematski tefsir I

///////////////////////////////////////

4.            

Dimenzije sunneta

18.04.2017. godine u 11 sati

5.            

Hatabet i vaz

18.04.2017. godine u 10 sati

6.            

Judaizam i kršćanstvo

18.04.2017. godine u 12 sati

 

 

 

 

«
»