Ispitni rokovi

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK 2016-2017. GODINE

Datum: 01.06.2017. GODINE
I CIKLUS  JUNSKO JULSKI  ISPITNI  ROK 2016- 2017.  GODINE
ISPITI ĆE SE MOĆI PRIJAVITI OD 12.06.-24.06.2017. GODIINE
Studijski program Teologije

 

2. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni, redovni samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni  ispit
Redovni, redovni -samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Historija šerijatskog prava

08.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Uvod u studij religije

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

17.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Uvod u filozofiju

04.07. 2017.g.
u 12: 00 h

19.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Uvod u metodologiju istraživanja

06.07. 2017.g.
u 12: 00 h

13.07. 2017.g.
u 12: 00 h

5.

Učenje Kur'ana (Kiraet) II

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

18.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Arapski jezik II

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

15.07. 2017.g.
u 09: 00 h

 

4. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni,
 redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni
ispit
Redovni, redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Uvod u sufizam  (Tesavvuf)

06.07. 2017.g.
u 11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 11: 00 h

2.

Dimenzije Sunneta

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

12.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Metodologija šerijatskog prava (Usuli fikh)

08.07. 2017.g.
u 11: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

4.

Historija islamske kulture i civilizacije I

04.07. 2017.g.
u 10: 00 h

13.07. 2017.g.
u 10: 00 h

5.

Kira'et IV

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

17.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Arapski jezik IV

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

15.07. 2017.g.
u 11: 00 h

7.

Izborni predmet –Savremeni religijski pokreti

06.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 13: 30 h

 

Izborni predmet –
Savrmene fikhske teme

06.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

 

 

 

 

6. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni,
 redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni
ispit
Redovni, redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Savremene škole tefsira

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Šerijatsko personalno  pravo

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

17.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Historija islamske kulture i civilizacije II

04.07. 2017.g.
u 10: 00 h

13.07. 2017.g.
u 10: 00 h

4.

Historija filozofije III – Klasična islamska filozofija

08.07.2017. g.
u  11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 13: 30 h

5.

Izborni predmet –Praktikum

03.07. 2017.g.
u 13: 30 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

6.

Izborni predmet –Arapska književnost

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

15.07. 2017.g.
u 09: 00 h

 

Izborni predmet –Stilistika Kur'ana

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 13: 30 h

 

Izborni predmet –Sunnetski koncept odgoja

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

12.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

8. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni,
 redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni
ispit
Redovni, redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Islamsko djelovanje  ( Da'va)

10.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

2.

Metodologija hadisa

08.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Osnovi učenja judaizma i kršćanstva

06.07. 2017.g.
u 11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 11: 00 h

4.

Islamska umjetnost

03.07.2016. g.
u  10: 00 h

17.07. 2017.g.
u 10: 00 h

5.

Didaktika sa metodikom vjerske nastave

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Izborni predmet- Praktikum-

03.07. 2017.g.
u 13: 30 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

Izborni predmet –Stilistika Kur'ana

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 13: 30 h

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM ISLAMSKE VJERONAUKE I RELIGIJSKOG ODGOJA
NASTAVNI PLAN PRVOG CIKLUSA STUDIJA

 

2. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni,
 redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni
ispit
Redovni, redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Teme Kur'ana

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Životopis Muhammeda ,a.s. (Sira)

08.07. 2017.g.
u 13: 30 h

19.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Uvod u metodologiju istraživanja

06.07. 2017.g.
u 12: 00 h

13.07. 2017.g.
u 12: 00 h

4.

Učenje Kur'ana (Kiraet) II

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

18.07. 2017.g.
u 09: 00 h

5.

Arapski jezik II

03.07.2017. g.
u 11:00 h

15.07. 2017.g.
u 11: 00 h

6.

Engleski  jezik I

04.07.2017. g.
u 14:00 h

17.07. 2017.g.
u 14: 00 h

 

 

 

 

 

4. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni,
 redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni
ispit
Redovni, redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Pregled historije islamske kulture i civilizacije

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Uvod u  studij religije

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

17.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Savremene fikhske teme

05.07. 2017.g.
u 11: 00 h

18.07. 2017.g.
u 11: 00 h

4.

Filozofija moralnog odgoja

08.07.2017. g.
u  11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 13: 30 h

5.

Arapski jezik IV

06.07. 2017.g.
u 13: 30  h

15.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Izborni predmet - Dimenzije Sunneta

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

12.07. 2017.g.
u 09: 00 h

 

 

 

 

 

6. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni,
 redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni
ispit
Redovni, redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Sunnetski koncept odgoja

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

12.07. 2017.g.
u 11: 00 h

2.

Razvojna psihologija

10.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

3.

Didaktika

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

13.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju

23.05.2017. g.
u 14: 00 h

04.07. 2017.g.
u 14: 00 h

5.

Pedagoška komunikologija

06.07. 2017.g
u 12: 00 h

17.07. 2017.g.
u 10: 00 h

6.

Izborni  predmet -Savremene škole tefsira

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

 

8. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni,
 redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni
ispit
Redovni, redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Pedagoška psihologija

10.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

2.

Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

18.07. 2017.g.
u 11: 00 h

3.

Metodika religijskog odgoja

06.07. 2017.g
u 12: 00 h

17.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Metodika vjerske nastave II

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

5.

Edukometrija

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

19.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Izborni predmet- Praktikum

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

Izborni predmet –Stilistika Kur'ana

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 13: 30 h

 

STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

 

2. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni,
 redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni
ispit
Redovni, redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Kiraet II

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

18.07. 2017.g.
u 11: 00 h

2.

Uvod u tefsir

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

SIRA

08.07. 2017.g.
u 13: 30 h

19.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Ibadat

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

5.

Sintaksa arapskog jezika

06.07.2017. g.
u 13: 30 h

15.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Engleski jezik i (ili neki drugi evropski)

04.07.2017. g.
u 14:00 h

17.07. 2017.g.
u 14: 00 h

 

 

 

 

 

4. SEMESTAR

Završni ispit
Redovni,
 redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

Popravni
ispit
Redovni, redovni –samofinansirajući  studenti i Vanredni studenti

1.

Kiraet IV

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Šerijatsko porodično pravo

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

17.07. 2017.g.
u 09: 00 h

3.

Tematski tefsir I

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

4.

Dimenzije Sunneta

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

12.07. 2017.g.
u 09: 00 h

5.

Hatabet i vaz

08.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 09: 00 h

6.

Judaizam i kršćanstvo

04.07.2017. g.
u 10: 00 h

19.07. 2017.g.
u 10: 00 h

 

6. SEMESTAR

Završni ispit

Vanredni studenti

Popravni
ispit
Vanredni studenti

1.

Historija BiH i institucije IZ u BiH

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

2.

Imam i društvo: praktikum

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

3.

Da'va – islamska misija

10.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

4.

Metodika mektepske nastave

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

19.07. 2017.g.
u 09: 00 h

5.

Izborni predmet

 

 

6.

Izborni predmet

 

 

«
»