Ispitni rokovi

SPP - DODIPLOMSKI - RASPORED ISPITA JULI 2017.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
UNIVERZITET U SARAJEVU
SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
DATUM: 15.06.2017. god.

   RASPORED ISPITA
JULI  2017.
ZA STUDENTE UPISANE PRIJE AKAD. 2013/14. GODINE

ROK ZA PRIJAVU ISPITA
do 27.06.2017. godine

PRIJAVE KOJE DOĐU NAKON PREDVIĐENIH TERMINA NEĆE BITI UVAŽENE

Studenti SVIH godina i smjerova studija
ispite mogu prijaviti lično ili putem e-maila
isključivo na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .
U prijavi obavezno naznačiti broj indexa
i koji put student izlazi na ispit.

Studenti koji se prijave e-mailom dužni su ispuniti prijave
kada dođu na prvi ispit.
Studentima koji prijave ispit a ne pristupe polaganju
ubilježit će se negativan rezultat.
Nakon tri neuspješna pokušaja student polaže ispit pred komisijom.

Student može povući prijavu ispita
najkasnije 24 sata prije predviđenog termina za polaganje
isključivo na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

Studenti koji nisu izvršili svoje finansijske obaveze
NE MOGU PRISTUPITI ISPITIMA.

 

V semestar  Teološki smjer

PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Prof. dr. Mehmed  Kico

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

15.07. 2017.g.
u 09: 00 h

HISTORIJA BIH

 

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

18.07. 2017.g.
u 11: 00 h

KLASIČNE ŠKOLE TEFSIRA

Prof. dr. Džemal Latić

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 13: 30 h

FILOZOFIJA POVIJESTI

Prof. dr. Dževad Hodžić

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

12.07. 2017.g.
u 09: 00 h

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Adnan Silajdžić

06.07. 2017.g.
u 11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 11: 00 h

ŠERIJATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

03.07. 2017.g.
u 13: 30 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

V semestar  Smjer religijske pedagogije


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Prof. dr. Mehmed  Kico

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

15.07. 2017.g.
u 09: 00 h

HISTORIJA BIH

 

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

18.07. 2017.g.
u 11: 00 h

PEDAGOGIJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

13.07. 2017.g.
u 09: 00 h

FILOZOFIJA POVIJESTI

Prof. dr. Dževad Hodžić

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

12.07. 2017.g.
u 09: 00 h

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Adnan Silajdžić

06.07. 2017.g.
u 11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 11: 00 h

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

10.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME
V semestar


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

II termin

 

KIRAET  V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

18.07. 2017.g.
u 11: 00 h

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof. dr. Nedžad Grabus

04.07.2017. g.
u 13: 30 h

19.07. 2017.g.
u 10: 00 h

ŠERIJATSKO NASLJ. I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

03.07. 2017.g.
u 13: 30 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

HISTORIJA BiH

 

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

AHLAK

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

08.07.2017. g.
u  11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 13: 30 h

ARAPSKI JEZIK – KONVERZACIJA II

Doc. dr. Amrudin Hajrić

06.07. 2017.g.
u 13: 30  h

15.07. 2017.g.
u 09: 00 h

INSTITUCIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE

Doc. dr. Asim Zubčević

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

10.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

 

VI semestar  Teološki smjer


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

12.07. 2017.g.
u 09: 00 h

ISLAMSKE INSTITUCIJE

Doc. dr. Asim Zubčević

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof.dr. Nedžad Grabus

04.07.2017. g.
u 13: 30 h

19.07. 2017.g.
u 10: 00 h

ŠERIJATSKO GRAĐANSKO I KRIVIČNO  PRAVO

Prof. dr. Enes Ljevaković

05.07. 2017.g.
u 11: 00 h

18.07. 2017.g.
u 11: 00 h

RELIGIJA I DRUŠTVO

Prof. dr. Zemir Sinanović

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

12.07. 2017.g.
u 09: 00 h

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

08.07.2017. g.
u  11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 13: 30 h

 

VI semestar  Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta

Nastavnik/saradnik

 

 

I termin

II termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

03.07. 2017.g.
u 09: 00 h

12.07. 2017.g.
u 09: 00 h

PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

10.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

SOCIOLOGIJA ODGOJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

13.07. 2017.g.
u 09: 00 h

METODIKA VJERSKE NASTAVE

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

RELIGIJA I DRUŠTVO

Prof. dr. Zemir Sinanović

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

12.07. 2017.g.
u 09: 00 h

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

08.07.2017. g.
u  11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 13: 30 h

 

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

VI semestar


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

II termin

 

KIRAET  VI

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

04.07. 2017.g.
u 11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 09: 00 h

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI

Prof. dr. Samir Beglerović

06.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 13: 30 h

SAVREMENE FIKHSKE TEME

Prof. dr. Enes Ljevaković

05.07. 2017.g.
u 11: 00 h

18.07. 2017.g.
u 11: 00 h

ISLAMSKA KULTURA  I CIVILIZACIJA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

04.07. 2017.g.
u 10: 00 h

13.07. 2017.g.
u 10: 00 h

METODIKA VJERONAUKE

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

PRAKTIKUM

Prof. dr. Mustafa Hasani

03.07. 2017.g.
u 13: 30 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

STILISTIKA KUR’ANA

Prof. dr. Džemal Latić

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

14.07. 2017.g.
u 13: 30 h

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH

Prof. dr. Enes Karić

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

17.07. 2017.g.
u 13: 30 h

 

VII semestar     Teološki smjer


Naziv predmeta
            VII semestar

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

 

I termin

II termin

SAVREMENE ŠKOLE TEFSIRA

Prof.dr. Enes Karić

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 09: 00 h

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

08.07.2017. g.
u  11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 13: 30 h

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

18.07. 2017.g.
u 09: 00 h

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

10.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

17.07. 2017.g.
u 13: 30 h

IMAMET I HATABET (izborni)

Doc.dr. hfz. Kenan Musić

08.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 09: 00 h

 

VII semestar     Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

 

I termin

II termin

EDUKOMETRIJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

05.07. 2017.g.
u 09: 00 h

13.07. 2017.g.
u 09: 00 h

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

08.07.2017. g.
u  11: 00 h

19.07. 2017.g.
u 13: 30 h

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

18.07. 2017.g.
u 09: 00 h

IMAMET I HATABET (izborni)

Doc.dr. hfz. Kenan Musić

08.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 09: 00 h

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

10.07. 2017.g.
u 09: 00 h

20.07. 2017.g.
u 11: 00 h

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

03.07. 2017.g.
u 11: 00 h

17.07. 2017.g.
u 13: 30 h

 

VIII semestar  Teološki smjer


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

 

I termin

II termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

13.07. 2017.g.
u 10: 00 h

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

17.07. 2017.g.
u 13: 30 h

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI (izborni)

Prof. dr. Samir Beglerović

06.07. 2017.g.
u 13: 30 h

18.07. 2017.g.
u 13: 30 h

PRAKTIKUM

Prof. dr.  Mustafa Hasani

03.07. 2017.g.
u 13: 30 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

STILISTIKA KUR'ANA (izborni)

Prof. dr. Džemal Latić

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

14.07. 2017.g.
u 13: 30 h

 

VIII semestar Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta
            

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

 

I termin

II termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

04.07. 2017.g.
u 09: 00 h

13.07. 2017.g.
u 10: 00 h

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

06.07. 2017.g.
u 09: 00 h

17.07. 2017.g.
u 13: 30 h

SAVREMENE AKAIDSKE TEME (izborni)

Prof.dr. Nedžad Grabus

04.07.2017. g.
u 13: 30 h

19.07. 2017.g.
u 10: 00 h

PRAKTIKUM

Prof. dr.  Mustafa Hasani

03.07. 2017.g.
u 13: 30 h

17.07. 2017.g.
u 11: 00 h

STILISTIKA KUR'ANA (izborni)

Prof. dr. Džemal Latić

05.07. 2017.g.
u 13: 30 h

14.07. 2017.g.
u 13: 30 h

«
»