Studijske posjete

Članovi kršćansko-islamskog foruma grada Düren (Njemačka) posjetili FIN


Fakultet islamskih nauka je u ponedjeljak 23.9.2013. godine ugostio studijsku grupu od 30 osoba kao članove kršćansko-islamskog foruma grada Düren, Njemačka. Grupu je predvodio pastor Dirk Siedler, predsjedavajući Odbora za kršćane i muslimane pri Protestanstoj crkvi Rheinlanda (oblast u Njemačkoj). Među učesnicima bili su i Dr. Soheer Halabi, predsjedavajući Islamskog foruma, kao i gđa Sybille Haußmann službenica za integracionu politiku okruga Düren. Gospođica Maida Hasečić  ispred grupe koordinirala je posjetu  FIN-u.

     Povodom posjete upriličena su dva predavanja na Fakultetu islamskih nauka. Prof. dr. Fikret Karčić održao je predavanje o temi Islam u BiH danas. Doc. dr. Ahmet Alibašić  obratio se gostima s predavanjem Doprinos islama razumijevanju u BiH i implikacije Arapskog proljeća u BiH.

D.  S.N.

«
»