Studijske posjete

Studijska posjeta iz Italije

1. novembra 2013.  godine grupa  od oko 30 studenata, dva svecenika i  novinar iz Italije (grad Piacenza) u okviru višednevne posjete BiH i memorijalnom centru u Srebrenici posjetili su i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Grupu na FIN-u ugostila asistentica Azra Hadžić.


D.  S.N.

«
»