Studijske posjete

Studijska posjeta sa University of Wisonsin Superior (SAD)

30. maja 2014. Na FIN- u je boravila grupa studenata sa University of Wisonsin Superior  (SAD) predvođena prof. Khalil "Haji" Dokhanchi i Karlom Bahmom. Doc. dr. Ahmet Alibašić  održao  je sesiju o ratu i poraću u BiH.

«
»