Vijesti i događaji

Obavijest o novom konkursu Erasmus Mundusa

 

Povodom otvorenog konkursa za Erasmus Mundus GreenTECH program koordinatori navedenog programa (Univerzitet u Vigu, Španija) će posjetiti Bosnu i Hercegovinu i održati prezentaciju programa GreenTECH, predstaviti ponudu EU univerziteta, objasniti proces prijavljivanja i dati ostale potrebne informacije za potencijalne kandidate.
Plan posjete koordinatora GreenTECH-a je sljedeći:
- 03. 02. 2015. godine (utorak) - Univerzitet u Zenici (11,00 sati),
- 04. 02. 2015. godine (srijeda) - Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (11,00 sati),
- 05. 02. 2015. godine (četvrtak) - Univerzitet u Sarajevu (12,00 sati).
Prezentacija na Univerzitetu u Sarajevu će se održati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7 - drugi sprat) sa početkom u 12,00 sati. Svi zainteresirani će nakon prezentacije moći razgovarati sa koordinatorima i postaviti pitanja o prijavi i ponudi programa.

GreenTECH je novoodobreni projekat u sklopu Erasmus Mundus programa koji nudi mogućnost akademske mobilnosti ("exchange" i "degree") studentima, nastavnicima i saradnicima sa univerziteta sa područja zapadnog Balkana na partnerske univerzitete u zemljama članicama Evropske unije.
EU partnerski univerziteti u sklopu GreenTECH programa su:
1.      Univerzitet u Vigu (Španija),
2.      Univerzitet u Portu (Portugal),
3.      Univerzitet u Paderbornu (Njemačka),
4.      Univerzitet u Ljubljani (Slovenija),
5.      Ekonomski univerzitet u Katovicama (Poljska),
6.      Sveučilište u Splitu (Hrvatska),
7.      Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji (Bugarska),
8.      Univerzitet u Leonu (Španija).

Sve informacije o projektu kao i prijava za stipendiju se može naći na web stranici: http://green-tech-wb.uvigo.es/.
ROK ZA PRIJAVU: 20. FEBRUAR 2015. GODINE!
Sve informacije o Erasmus Mundus programu i učešću Univerziteta u Sarajevu možete naći na www.erasmus-unsa.ba.

«
»