Vijesti i događaji

Novi lektori za njemački i engleski jezik na FIN-u

Lektorica za kurs njemačkog jezika na FIN-u - Gisela Schneider

Početkom ljetnog semestra ak. 2014/15. otpočeo je drugi ciklus kursa njemačkog jezika na Fakultetu islamskih nauka. U saradnji sa Austrijskom ambasadom i podrškom  Regionalnog austrijskog ureda za nauku i kulturu Sarajevo dogovoreno je pokretanje kursa. Ugovor o saradnji potpisan je sa Institutom za germanistiku  Univerziteta u Beču. Ovogodišnja lektorica za časove njemačkog jezika na FIN-u je praktikantica sa Univerziteta u Beču (OeAD lektor) gospođica Gisela Schneider. Značajan broj studenata iskazao je interes za pohađanje kursa. Formirane su  grupe shodno nivou poznavanja jezika. Određeni broj nastavnika i saradnika FIN-a također participira u kursu.
Gisela Schneider (rođena 1988. godine) je studirala primijenjene nauke u oblasti kulture na Alpen-Adria univerzitetu u Klagenfurtu i njemački kao drugi strani jezik na Karl-Franzens univerzitetu u Grazu. Jedan dio svog studija realizirala je u inostranstvu, u gradovima Zagrebu i Briselu.

 

Lektorica za engleski jezik na FIN-u – Rebecca Nathanson

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Ambasadom SAD-a u BiH (Ured za odnose sa javnošću) i ove akademske godine (2014/15) u sklopu Fulbright programa ugostio je lektoricu za engleski jezik (Fulbright English Teaching Assistant - FETA) iz Sjedinjenih Američkih Država.
Lektorica Rebecca Nathanson iz  St. Louisa, Missouri (SAD), angažirana je na držanju lektorskih časova engleskog jezika za studente i konverzacije za nastavno osoblje Fakulteta.
Rebecca je također kreirala web stranicu za učenje engleskog jezika za  studenate, nastavnike i saradnike: www.englishatfin.weebly.com
Rebecca Nathanson je diplomirala na Univerzitetu  u Missouriju, gdje je studirala psihologiju i sociologiju. Magistrirala je u oblati urbanog i prostornog planiranja na Univerzitetu u Illinoisu 2013. godine. Njezin magistarski  projekat  „Twenty Years and Still Becoming“ tretirao je socijalne i ekonomske mobilnosti bivših bosanskih izbjeglica koji su se preselili u St. Louis tokom i nakon rata u Bosni. Njezin projekt je inspiriran projektom suradnje između jevrejske i  bosanske zajednice u St. Louisu i dugogodišnjim interesovanjima za oblast  međukulturalne edukacije, empatije i razmjene iskustava.
U Illinoisu Rebecca  je obavljala fuknciju dopredsjednika školskog projekta  „The Safe Routes – Sigurne staze“, koji se fokusira na edukaciju pješaka i biciklista o sigurnosti, a radila je i kao planer za Champaign-Urbana Mass Transit Distrikta.

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

«
»