Vijesti i događaji

Informacije o Erasmus+ programu (međunarodna kreditna mobilnost)

Poštovani,
u cilju boljeg informiranja o dostupnosti Erasmus+ programa i projekata, kao i bolje diseminacije informacija o međunarodnim projektima mobilnosti, ovim putem vas obavještavamo o sljedećim informacijama:

1. TRENUTNO OTVORENI KONKURSI na koje se mogu prijaviti studenti, akademsko i administrativno osoblje (prema raspoloživim stipendijama) za narednu akademsku godinu:

1. STUDENTI:

  1. Univerzitet u Barseloni, Španija (rok: 13.06.2016.)
  2. Univerzitet Aleksandar Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 17.06.2016.)
  3. Univerzitet u Jyvaskyli, Finska (rok: 13.06.2016.)
  4. Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 24.06.2016.)
  5. Middle East univerzitet u Ankari, Turska (rok: 15.06.2016.)

2. AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

  1. Univerzitet u Barseloni, Španija (rok: 13.06.2016.)
  2. Univerzitet Aleksandar Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 17.06.2016.)
  3. Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 24.06.2016.)
  4. Middle East univerzitet u Ankari, Turska (rok: 15.06.2016.)

Više informacija o konkursima je dato na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/aktuelne-stipendije/ [1]

2. UOPŠTENE INFORMACIJE O ERASMUS+ KREDITNOJ MOBILNOSTI su date na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/credit-mobility/ [2] (učesnici, iznosi stipendija, putni troškovi, partneri i ostale informacije)

3. DOKUMENTACIJA koju je potrebno pripremiti i dostaviti kako bi se naši studenti, nastavnici i saradnici prijavili na otvorene konkurse data je na sljedećem linku: http://www.erasmus-unsa.ba/potrebna-dokumentacija-erasmus/ [3]

4. ERASMUS+ DOKUMENTI (Learning Agreement, Mobility Agreement) kao i UNSA DOKUMENTI (Application form, Nominacijsko pismo, CEEPUS potvrda) odnosno njihova elektronska forma koju možete _downloadovati_ (skinuti) se nalazi na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/download/ [4]. Na ovom linku možete naći i brošure kao što su Zbirka uputa za mobilnosti, Study Programmes guide, Organizacija uspješne mobilnosti - vodič, Izvještaj o međunarodnoj saradnji, Vodič kroz sajam stipendija, te promotivne letke.

Molimo vas da ove informacije učinite dostupnim zainteresovanim studentima, nastavnicima i saradnicima vaših institucija kako bi se prijavili za narednu akademsku godinu.
Za dodatne informacije o Erasmus+ programu naša služba vam stoji na raspolaganju.

S poštovanjem
SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
....................................................................................................................
Univerzitet u Sarajevu - Rektorat | University of Sarajevo – Rectorate
Obala Kulina bana 7/II | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 565 116 | Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.unsa.ba [5]
Incoming: http://www.erasmus-unsa.ba/incoming/ [6]
Outgoing: http://www.erasmus-unsa.ba/outgoing/ [7]
ERASMUS mobility programs: www.erasmus-unsa.ba [8]
Facebook: www.facebook.com/iro.unsa [9]

Links:
------
[1] http://www.erasmus-unsa.ba/aktuelne-stipendije/
[2] http://www.erasmus-unsa.ba/credit-mobility/
[3] http://www.erasmus-unsa.ba/potrebna-dokumentacija-erasmus/
[4] http://www.erasmus-unsa.ba/download/
[5] http://www.unsa.ba
[6] http://www.erasmus-unsa.ba/incoming/
[7] http://www.erasmus-unsa.ba/outgoing/
[8] http://www.erasmus-unsa.ba
[9] http://www.facebook.com/iro.unsa

 

«
»