Vijesti i događaji

Obavijest Ministarstva civilnih poslova o konkursu za sufinansiranje studijskih boravaka u Republici Sloveniji

K o n k u r s – naučna i tehnološka saradnja između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavljuje konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2019. i 2020. godinu. 

Za više informacija zainteresirani mogu pogledati link: http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/default.aspx?id=9834&langTag=bs-BA

«
»