Obavještenja

Obavijest o odbranama doktorskih i magistarskih radova na Fakultetu

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTENJE

Mr hfz. Edin Peštalić branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorski rad pod naslovom:

"Recepcija idžtihada u reformatorskim tekstovima i studijama
o Kur'anu u Bosni i Hercegovini"

Odbrana će se održati  dana 19. aprila  2017. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati doktorski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Admir Blitović branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

''Kontekstualiziranje islamske misli u Evropi
sa posebnim fokusom na odnos vjere i države''

Odbrana će se održati  dana 28. marta 2017. godine u 14 sati i 30 minuta u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.