Obavještenja

Obavijest o odbranama doktorskih i magistarskih radova na Fakultetu

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTENJE

Nevzet Porić branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

„Prijevodi Kur'ana i njihova percepcija na slovenskom jeziku“

Odbrana će se održati  dana 14. septembra  2017. godine u 15,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Pristup odbrani je slobodan.