Obavještenja

Obavijest o odbranama doktorskih i magistarskih radova na Fakultetu

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTENJE

Muhamed Velić branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

„Psihosocijalni aspekti kur'anskog koncepta islaha u odabranim tefsirskim djelima“

Odbrana će se održati  dana 29. juna  2017. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Hatidža Kahriman branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

„Viša islamska šeriatsko-teološka škola“

Odbrana će se održati dana 19. jula 2017. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Alen Duraković branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

„Pravni položaj Islamske zajednice u Srbiji od 1993. do 2014.“

Odbrana će se održati dana 20. jula 2017. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Halil Mehanović branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

„Djeca bez roditeljskog staranja u svjetlu islamskih propisa i pozitivnog prava, s osvrtom na Tuzlanski kanton“

Odbrana će se održati dana 20. jula 2017. godine u 16,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.