Obavještenja

Obavijest o odbranama doktorskih i magistarskih radova na Fakultetu

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTENJE

Mr hfz. Edin Peštalić branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorski rad pod naslovom:

"Recepcija idžtihada u reformatorskim tekstovima i studijama
o Kur'anu u Bosni i Hercegovini"

Odbrana će se održati  dana 19. aprila  2017. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Mr Senad Ćeman  branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorski rad pod naslovom:

''Načelo nužnosti i njegova primjena u savremenim fikhskim pitanjima''

Odbrana će se održati dana 17. maja  2017. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.
Zainteresirani mogu pogledati doktorski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Amela Numanagić  branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

''Medresa Osman-ef. Redžović u Velikom Čajnu kod Visokog
od osnivanja do danas''

Odbrana će se održati  dana 23 . maja  2017. godine u 15,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.
Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Nizama Ahmed branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

''Školovanje i radni angažman svršenica medresa i islamskih fakulteta
 u Bosni i Hercegovini''

Odbrana će se održati  dana 24 . maja  2017. godine u 14 sati i 30 minuta u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.
Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.