Obavještenja

Obavještenje o preliminaranim rang listama

Preliminarne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini, objavljene su na oglasnim pločama Fakulteta, u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa na  Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu  u studijskoj 2017/2018. godini.
Kontakt telefon za informacije vezane za liste 033/232-982.

«
»