Obavještenja

Obavještenje o konačnim rang listama

Konačne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini.

DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA

«
»