Obavještenja

Konkurs za upis na magistarski studij Međureligijski studiji i izgradnja mira u školskoj 2017/2018.

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i
Pravoslavni bogoslovski fakultet ''Sv. Vasilije Ostroški'' u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu

raspisuju
KONKURS

za upis na zajednički magistarski studij Međureligijski studiji i izgradnja mira u školskoj 2017/2018.
Magistarski program traje jednu godinu, a njegov uspješan završetak donosi diplomu drugog stepena visoke školske spreme i zvanje magistar međureligijskih studija i izgradnje mira.
Ukupan broj ECTS bodova koji student mora ostvariti u toku studija je 60. Predmeti su jednosemestralni.
Obaveze studenata u pogledu pohađanja nastave obuhvataju najviše 30 časova predavanja i vježbi sedmično.
Interdisciplinaran karakter drugog ciklusa studija sastoji se u tome što je zajednički magistarski studij organiziran iz znanstvenih oblasti teologije i izgradnje mira. Aplikativni karakter magistarskog studija je zajamčen na način da se teološka prizma komplementira uvođenjem akademske oblasti izgradnje mira u međureligijskom društvenom kontekstu.

UVJERENJE O AKREDITACIJI

Opći uvjeti upisa na zajednički magistarski studij Međureligijski studiji i izgradnja mira

Svake godine Fakultet raspisuje Konkurs za upis u prvu godinu magistarskog studija Međureligijski studiji i izgradnja mira kojim se detaljno razrađuju uvjeti upisa.
Pravo upisa na magistarski studij imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i diplomirani kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (4 godine). Pravo upisa također stječu studenti koji su završili petogodišnji integralni studij (I i II ciklus) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 300 ECTS bodova.
Fakulteti jamče ravnopravnost svih prijavljenih i vrše klasifikaciju i odabir kandidata za upis na temelju sljedećih kriterija:
·    uspjeh u prethodnom obrazovanju,
·    vrsta završenog obrazovanja,
·    uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu,
·    intervju,
·    posebno znanje, vještine ili sposobnosti.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao bosanskohercegovački državljani, ali se,u skladu s odlukom nadležnoga državnog tijela ili visokih obrazovnih institucija, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Ishodi učenja

Uspješnim okončavanjem magistarskog programa Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći sljedeće kompetencije:
•     Znanje i razumijevanje pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalnog učenja, te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i saradnje i razumijevanje prirode mira u učenju kršćanstva i islama.
•     Sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira i stečene navike promišljenih praktičara.
•     Uvid u pojedine aspekte teoloških učenja te mirotvorne dimenzije istih.
•     Detaljno znanje i razumijevanje teoretskih koncepata koji se odnose na teoriju i analizu konflikta, stratešku izgradnju mira i sposobnost da se odgovori na iste.
•     Vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim konfliktima.
•     Vještine liječenja traume i pomirenja.
•     Sposobnost povezivanja znanja stečenog iz raznih srodnih oblasti kako bi se uspješno riješili složeni problemi.
•     Sposobnost promišljenog angažiranja, korištenja religije i povjerenja.

Nastavni plan i program

1. Semestar

MODUL 1 - Međureligijski modul

Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

 

Međureligijski modul – KBF

 

 

Biblija o ratu i miru

1,5

 

Nasilje i oprost kroz prizmu etičkog pristupa

1,5

 

Normativni prikaz i socijalni nauk Crkve

1,5

 

Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini

1,5

 

Međureligijski modulFIN

 

 

Izgradnja mira u izvorima islama

1,5

 

Načela muslimanskoga vjerovanja – akaid (dogmatika)

1,5

 

Islamska etika – mirotvorno značenje dobra

1,5

 

Socijalna etika u islamu – Čovjek u društvu

1,5

 

Međureligijski modul – PBF

 

 

Pitanje rata i mira u pravoslavnoj biblijskoj egzegezi

1,5

 

Patrističke teorije o ratu i miru

1,5

 

Pravoslavlje i drugi – razlike i putevi prevazilaženja

1,5

 

Istorija odnosa Srpske pravoslavne crkve i države u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku

1,5

MODUL 2 – Izgradnja mira

Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

 

Uvod u mirovne studije

3

 

Vještine izgradnje mira

6

 

Religija u (post)modernim vremenima

3

2. Semestar

MODUL 3 – Napredne perspektive

Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

 

Temelji izgradnje mira

3

 

Izgradnja mira u postkonfliktnim društvima

3

 

Ključne društveno-političke teme 21. stoljeća

3

MODUL 4 – Aplikativni modul

Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

 

Mjesto Caritasa u životu bosanskohercegovačkog čovjeka
Praktična teologija: Primjeri; kulturne organizacije, vjerske škole, fakulteti
Ekumenizam i međureligijski dijalog – katolička perspektiva

3

 

Historijski razvoj Rijaseta i organizacijska struktura Islamske zajednice
Obredi u islamu
Socijalno-dobrotvorne aktivnosti Islamske zajednice

3

 

Pravoslavno bogosluženje
Socijalno učenje Pravoslavne crkve
Eklisiološke teme i međuvjerski dijalog

3

 

MODUL 5 - Stažiranje

Modul 5 je rezerviran za stažiranje kako bi se studentima omogućio praktičan rad u raznim nevladinim organizacijama, medijskim centrima, lokalnim vlastima, civilnom društvu i vjerskim institucijama.

 

MODUL 6 - Završni modul – magistarski rad

Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

 

Akademsko pisanje

2

 

Magistarski rad

10

 

Cijena studija i mogućnosti stipendiranja

Cijena upisa iznosi 3.200 KM.
Osiguran je fond stipendije za 2017/18. godinu u iznosu 30.000 KM.
1.   Odluka o dodjeli stipendije za program temeljit će se na sljedećim kriterijima:
·    Visoka akademska postignuća, koja se dokazuju akademskim prepisom i pismom preporuke profesora (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
·    Finansijska potreba, koja se dokazuje dostavljenim finansijskim informacijama (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu); 
·    Prepoznati doprinos međureligijskom dijalogu i izgradnji mira;
·    Dodatni kriteriji koje uspostavi Zajedničko vijeće (npr. prethodno stečeni akademski stepeni u određenoj oblasti).

2.   Dostupnost
·    Stipendije programa uvjetovane su Fondom za stipendije i dodjeljivat će se svim studentima, dajući im tako priliku da nastave sa svojim magistarskim studijima;
·    Za program studija dodjeljivat će se stipendije od 90%, 75%, 50% i 25%;
·    Da bi stekao pravo na stipendiju, podnosilac zahtjeva mora obaviti intervju sa Zajedničkim vijećem.

 

Organizacija studija

Nastava se u pravilu organizira u popodnevnim terminima poslije 16h i vikendom u skladu s mogućnostima fakulteta a s ciljem otvaranja magistarskog studija radnom dijelu populacije.

 

Procedura upisa

Planiran je upis do 30 polaznika.
Dokumenti potrebni za upis:
·    Molba za upis
·    Originalne svjedodžbe o završenom prvom ciklusu studijau Bosni i Hercegovini s 240 ECTS bodova, odnosno odgovarajući nostrificirani dokumenti za kandidate koji prvi ciklus studija nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);
·    Originalna diploma o završenom prvom ciklusu studija;
·    Izvod iz matične knjige rođenih;
·    Uvjerenje o državljanstvu;
·    Prijava o mjestu boravka (CIPS);
·    Kopija lične karte;
·    Dvije fotografije (6cmx4cm).
Zajednički studij je organiziran na principu da aplikant bira fakultet koji je odgovoran za vođenje evidencije o studiju, završne kolegije, magistarski rad i ocjene. Svi studenti će pohađati iste kolegije zajedno. Zahtjev i gore navedeni dokumenti se predaju na biranom fakultetu.
Dokumenti se predaju lično na jednu od sljedećih adresa:
·    u Sekretarijat Fakulteta islamskih nauka, Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo,
·    u Tajništvo Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Josipa Stadlera 5,
71 000 Sarajevo, s naznakom „Za natječaj“,

Molbe za upis mogu se podnijeti do 30. 9. 2017. godine.
Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 26. do 30. septembra 2017. godine.
Studenti koji budu primljeni, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:
·    upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
·    upisnicu – indeks i
·    podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje.

Za sve pojedinosti u vezi s upisom možete se obratiti na sljedeće e-mail adrese:
·    FIN,e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili tel +387 33 251013
·    KBF, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili tel +387 33 533 516.
·    PBF, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili tel. +38758220060

«
»