Obavještenja

Dokumenti potrebni za upis u II, III i IV godinu I ciklusa studija (prvi upis i obnova godine) u akademskoj 2017/2018. godini

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS
u I (obnova godine) te II, III i IVgodinu I ciklusa studija (prvi upis i obnova godine) u akademskoj 2017/2018. godini

1.   Upisni list
2.   Dva ŠV-20 obrasca za akademsku 2017/2018. godinu (čitko popuniti)
3.   Jedan semestralni list (čitko popuniti)
4.   Uplatnica za upisninu
Instrukcije za uplatu:
Redovni studij
Iznos:   100,00 KM za redovne studente koji prvi put upisuju godinu
200,00 KM za redovne studente koji obnavljaju godinu
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Upisnina 2017/2018.
Vanredni studij
Iznos:   900,00 KM (za vanredne studente koji prvi put upisuju godinu)*
1.500,00 KM (za strane državljane, osim onih iz regiona, s područja bivše SFRJ)*
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Upisnina 2017/2018.

*Uplata za vanredni studij kao i za studij za strane državljane vrši se u dvije jednake rate: prva prilikom upisa a druga najkasnije 10. januara 2018. god.
Vanredni studenti koji obnavljaju godinu plaćaju 60,00 KM po nepoloženom ispitu također u dvije rate.

5.   Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture na Univerzitetu (ISSS), sa naznakom da se upisujete na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Iznos: 10,00 KM
RAČUN: 3383202250621169
UNICREDIT BANKA
PRIMALAC: Rektorat Univerziteta u Sarajevu (za potrebe UTIC-a)

6.   Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture Fakulteta
Iznos: 10,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Razvoj ISSS

7.   Uplatnica za obnovu bibliotečkog fonda
Instrukcije za uplatu:
Iznos: 30,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Bibliotečki fond

-     Upisni materijal kupuje se na Fakultetu islamskih nauka.
-     Upis treba izvršiti najkasnije do 28.09.2017. Pozivamo studentu koji su već stekli uvjet za upis naredne godine da upis obave što prije kako bi neometano mogli započeti  sa novom akademskom godinom.

 

19.09.2017.                                                                                                           Studentska služba

«
»