Obavještenja

Tribina o temi: Bosna i Hercegovina danas i sutra

TRIBINA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu organizira
tribinu o temi


Bosna i Hercegovina danas i sutra

Izlagač:
Gospodin Valentin Inzko, visoki predstavnik za BiH


Tribina će biti održana u četvrtak 23. novembra 2017. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, sa početkom u 12:00 sati.
UNIVERZITET U SARAJEVU, OBALA KULINA BANA 7/II, 71000 SARAJEVO


www.unsa.ba

«
»