Obavještenja

Večer Kur'ana na Fakultetu islamskih nauka

U četvrtak 7. decembra 2017. godine, na Fakultetu islamskih nauka upriličena je tradicionalna svečanost Večer Kur'ana povodom Mevluda – rođenja Muhammeda, s.a.v.s. Kao organizator ove veličanstvene večeri, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka je, u postorijama Velikog atrija Fakulteta, počastilo publiku svečanim programom u kojem su učestvovali studenti i akademski hor Faklulteta islamskih nauka te hor Derman. Publika je imala priliku posvjedočiti kreativnosti te iskrenim namjerama organizatora i izvođača programa da kroz ibadet, učenje i slušanje Kur'ana izraze ljubav i odanost našem Poslaniku, a.s.

«
»