Obavještenja

Čas sjećanja na profesora Mahmouda Cherifa Bassiounija

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Fakultet islamskih nauka, uz podršku Centra za napredne studije, organizirali su 09. decembra 2017. godine na Pravnom fakultetu čas sjećanja na egipatsko-američkog profesora Mahmouda Cherifa Bassiounija, čovjeka koji se smatra prvakom pravde i ocem međunarodnog krivičnog prava.

O liku i djelu prof. Bassiounija govorili su nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu, te gosti sa Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Bihaću.
Nakon uvodnih obraćanja dekanese Pravnog fakulteta dr. Hajrije Sijerčić-Čolić i dekana Fakulteta islamskih nauka dr. Zuhdije Hasanovića, te predstavljanja životopisa profesora Bassiounija od strane mr. Ehlimane Memišević, uslijedilo je prezentiranje referata u okviru prvog panela posvećenom doprinosu profesora Bassiounija međunarodnom krivičnom i međunarodnom javnom pravu.
U okviru ovog panela referate su izložili prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić, Pravni fakultet u Sarajevu, na temu „Prof. Bassiouni - vodeći savremeni teoretičar međunarodnog krivičnog prava“, prof. dr. Dževad Mahmutović, Pravni fakultet u Tuzli, „Istraživanje ratnih zločina na području bivše Jugoslavije: naslijeđe profesora Bassiounija“, doc. Dr. Midhat Izmirlija, Pravni fakultet u Sarajevu, „Postkonfliktna pravda u djelu profesora Bassiounija: važnost utvrđivanja činjenica“, prof. dr. Nežla Borić, Pravni fakultet u Sarajevu, „Profesor Bassiouni i savremeni razvoj međunarodnog javnog prava“, te mr Ajna Jodanović, Pravni fakultet u Bihaću, „Doprinos profesora Mahmouda Cherifa Bassiounija u ostvarivanju poštivanja međunarodnog humanitarnog prava“.

Drugi panel bio je posvećen doprinosu profesora Bassiounija islamskom pravu. Prof. dr. Fikret Karčić, sa Pravnog fakulteta u Sarajevu, dao je presjek odnosa islamskog i međunarodnog javnog prava prema profesoru Bassiouniju, dr. Senad Ćeman, sa Fakulteta islamskih nauka, govorio je o recepciji djela Mahmouda Cherifa Bassiounija u arapskom svijetu, dok je tema prof. dr. Ahmeda Alibašića, sa Fakulteta islamskih nauka, bila „Mahmoud Cherif Bassiouni i Arapsko proljeće“. 

Bassiouni je u 79. godini umro 25. septembra ove godine. Pored njegovog velikog doprinosa na polju međunarodnog krivičnog, javnog i islamskog prava te uspostavi međunarodnog krivičnog pravosuđa, povod za čas sjećanja na Bessiounija, profesora emeritusa američkog Univerziteta DePaul, je i njegov doprinos u dokumentiranju zločina počinjenih na području Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine.
Kao šef komisije Ujedinjenih nacija predvodio je tim istražitelja zločina na području bivše Jugoslavije početkom 90-ih godina prošlog vijeka. Iako suočen s nedostatkom sredstava, Bassiouni je vlastitim izvorima osigurao najmanje 800.000 dolara i omogućio istragu na terenu koja je rezultirala opsežnim izvještajem o zločinima u BiH koji je potkrijepljen sa 65.000 stranica izvornog i 3.300 dodatnog dokaznog materijala, koji je iz Chicaga u Hag transportiran teretnim kontejnerom, a korišten je u podizanju optužnica protiv najodgovornijih političkih i vojnih figura poput Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i drugih.
Bio je među najzaslužnijim pravnim stručnjacima za osnivanje tribunala u Hagu, Međunarodnog krivičnog suda (MKS) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), a 1999. godine bio je nominiran i za Nobelovu nagradu.
U Chicagu je 1990. godine osnovao Međunarodni institut za ljudska prava. Uporedo s akademskom karijerom, radio je i u čak 22 komisije i tijela Ujedinjenih nacija. Iako nije bio sudija i tužilac pri UN-u, marljivo je radio na prikupljanju dokaza o zločinima u mnogim ratnim zonama.
Tokom misija nije mario za rizik po vlastiti život. Preživio je snajperski napad na njegovu letjelicu iznad Sarajeva, kao i granatiranje hotela u kojem je odsjeo u glavnom gradu BiH koji je bio pod opsadom.
U intervjuu za “Chicago Sun-Times“ Bassiouni je 1999. godine kazao da je misija istraživanja zločina u BiH za njega bila veoma teška s emotivnog aspekta, a posebno razgovori sa žrtvama silovanja. Dodao je da je uvjeren kako je srčani udar, koji je preživio 1995. godine, bio posljedica tog teškog iskustva.

 

«
»