Obavještenja

Posjeta Reisul-uleme rektoru Univerziteta u Sarajevu

Danas je rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj sa saradnicima u posjetu primio reisul-ulemu Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića. Na sastanku se razgovaralo o uvjetima u kojima djeluje Univerzitet u Sarajevu i stanju u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Reisul-ulema je tokom susreta istakao kako je od vitalnog nacionalnog i državnog interesa uspostava i očuvanje evropskih standarda u visokom obrazovanju, te da u tom smislu Univerzitet u Sarajevu, zbog svoje tradicije i ugleda, ima presudnu ulogu.
Rektor Škrijelj je upoznao Reisul-ulemu sa izazovima u radu s kojima se Univerzitet i njegove članice susreću, ali i sa perspektivama budućeg razvoja visokog obrazovanja u našoj zemlji.
Sagovornici su se saglasili kako su kvalitetno obrazovani kadrovi najveći resurs ove države i društva.

«
»