Obavještenja

Predstavljanje drugih u Svetim tekstovima i njegova implikacija za javnu komunikaciju

 

DAAD– Dijalog između Istoka i Zapada: univerzitetski dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana
Odsjek za kršćansku publicistiku, Friedrih-Aleksandra Univerziteta, Erlangen-Nirnberg pokrenuo je projekat u okviru DAAD-programa „Dijalog između Istoka i Zapada“ sa učesnicima iz Njemačke, Srbije i Bosne i Herzegovine. Studenti, profesori, predavači i eksperti za medije dolaze u Sarajevo od 12. do 15. februara, gde će razgovarati na temu: „Tumačenje religijski „drugog“ u Svetim spisima i njihova implikacija za formiranje javne komunikacije“.
Cilj projekta je razvoj kompetencija u oblasti interkulturalne i međureligijske komunikacije kao i jačanje pluraliteta u demokratskim društvenim kontekstima.

DAAD_A5_bosnian_Druck.pdf (LINK)

 

 

 

«
»