Obavještenja

Svečano zatvaranje Building Bridges seminara na KBF-u

U petak, 22. juna u 15h svečano je zatvoren sedamnaesti Building Bridges seminar na temu „Nejednakost u svijetu: kršćanska i muslimanska perspektiva“. Nakon svečanog otvaranja u Gazi-Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu, te sesija održanih u periodu od 18. do 22.06.2018.,  upriličeno je svečano zatvaranje ovog petodnevnog seminara u amfiteatru Katoličkog bogoslovnog fakulteta.
Ovogodišnji međunarodni skup, posvećen pitanju nejednakosti (spolne, rasne, etničke, nacionalne, vjerske, klasne, ekonomske i dr.) te načinima suočavanja muslimana i kršćana s ovim globalnim problemom, imao je za cilj propitati islamsku i kršćansku viziju života bez podjela i nejednakosti u svjetlu svetih tekstova.
Glavni organizator ovog međureligijskog seminara bio je Georgetown univerzitet iz Washingtona s Fakultetom islamskih nauka, Katoličkim bogoslovnim fakultetom, Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom te Gazi-Husrevbegovom bibliotekom kao suorganizatorima.  
Na zatvaranju seminara prisutnima se obratio prof. dr. Daniel Madigan sa Goergetown univerziteta, SAD, u svojstvu moderatora, pozivajući sve prisutne da se u ovom svijetu mnogih nejednakosti počnemo „zajedičkim snagama suočavati s preprekama kako bismo ih lakše premostili“. Profesor Madigan je, između ostalog, istaknuo kako je poziv jednog teologa zapravo „rizičan zadatak“, jer su teolozi u biti „izučavatelji svetih tekstova“, ali su, s druge strane, i slušatelji žive riječi te se, stoga, trebaju truditi da budu „istinski i aktivni slušatelji žive riječi, kako bi mogli čuti i riječ iza riječi“.

Prisutni su imali priliku čuti i četiri učesnika programa, čiji zadatak je bio da rezimiraju petodnevni zajednički rad, te ukažu na zaključke do kojih su došli tokom radnog dijela seminara.

Dr. Azza Karam, egipćanka koja radi za UN, je istaknula kako je ovaj seminar za nju lično bio vrlo inspirativan, pruživši učesnicima priliku da nauče nešto o svetim tekstovima drugih. Premda radi za, kako sama kaže, „sekularnu organizaciju“, dr. Karam smatra teološku diskusiju seminara vrlo relevantnom, s obzirom na činjenicu da ista predstavlja općeljudski poziv da se bude na usluzi drugima u svojoj zajednici i širem društvu.

Dr. Jonatahn Chaplin, Tyndale House, Cambridge, UK, je suštinu svog obraćanja prisutnima sažeo porukom da „riječ Božija upućena ljudskom rodu, prožima čitav svijet“, ali da se kod ljudi nalaze „prepreke da je čuju“. Dr. Chaplin smatra vrlo važnim vidjeti šta je potrebno kako bi se neutralizirale ove prepreke. Osvrnuo se na čovjekovu bogolikost kao argument fundamentalne jednakosti svih ljudi te zaključio kako je potrebno prvo identificirati i artikulirati fundamentalne potrebe svih ljudi, a zatim tražiti kooperativna rješenja kako bi iste bile zadovoljene.

Prisutnima se obratila i dr. Rosalee Velloso Ewell, Redcliff College, UK, riječima oduševljenja u vezi sa seminarom, tokom kojeg je mnogo naučila i stekla nova prijateljstva. Dr. Ewell smatra da sveti tekstovi općenito nude jaku osnovu za jednakost i pravdu. Stoga, čovjek koji ispravno služi Bogu, bit će pravedan i prema ljudima. Tako je seminar o Izgradnji mostova (Building Bridges) slikovito ilustrirala primjerom ekoloških graničnih efekata (edge effects), odnosno strukturalnih promjena u populaciji ili zajednici koje su uočene na granicama između različitih ekosistema, te činjenicom da su neki oblici života mogući isključivo na granicama. Istaknula je potrebu učenja i navikavanja na život na granici, jer „živjeti sam sa svojima, u vlastitom ekosistemu nije jednako poslušnosti Bogu kakvu predstavlja život s drugim na granicama različitosti. Ovakav suživot je borba za očuvanje svih postojećih različitosti, odnosno različitih oblika života.

Posljedni se publici obratio i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, dr. Kenan Musić. Izrazivši zahvalnost Georgetown univerzitetu kao i suorganizatorima seminara, dr. Musić je istaknuo važnost pitanja vlastitog identiteta te interpretacije svetih tekstova koji su u biti kompleksni. Ono što je od krucijalne važnosti jesu upravo susreti i dijalog s drugim i drugačijim. Dr. Musić podstiče na izgradnju mostova, jer smo svi jednaki u našoj brizi za boljim svijetom, životom i budućnosti. Dr. Musić je prisutnima skrenuo pažnju na važnost upućivanja dove/molitve Bogu da nas pomogne u razumijemijevanju drugog i drugačijeg.

Po završetku izlaganja zaključaka sa seminara, uslijedila su i pitanja te komentari prisutnih, nakon čega je prof. Madigan izrazio duboku zahvalnost „divnim ljudima koji su bili na usluzi gostima iz svih krajeva svijeta, od samog njihova slijetanja na aerodrom do polaska kući“ te vlastito ubjeđenje da će „evropski muslimani Bosne i Hercegovine biti most između Istoka i Zapada“. Svečano zatvaranje Building Bridges seminara je dr. Madigan žavršio dovom Bogu da blagoslovi BiH i njene narode.

Autor teksta: dr. Amina Arnautović

«
»