Obavještenja

Priznanje i nagrada „Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević“ dodijeljeno prof. emer. Jusufu Ramiću

 

U četvrtak 5. jula 2018. godine u Uredu muftije zeničkog organizirana je svečanost dodjele priznanja i nagrade „Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević“ profesoru emeritusu Jusufu Ramiću.
Priznanje „Muhamed Seid ef. Serdarević“ dodjeljuje se jednom godišnje, domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima, za doprinos u promicanju i afirmaciji islamskih vrijednosti, te za zasluge i izuzetan doprinos u razvoju naučne misli u Islamskoj zajednici.
Priznanje „Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević“ ustanovljeno je 2009. godine. Ovo priznanje do sada je dodijeljeno mnogim bh istraživačima u islamskim naukama, između ostalih i prof. dr. Jusufu Ramiću (2018.).
Komisija za dodjelu priznanja i nagrade „Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević“, u sastavu: zenički muftija doc. dr. Ejub ef. Dautović, predsjednik omisije, te članovi hfz. prof. dr. Halil Mehtić i mr. Jakub ef. Salkica, na svojoj sjednici održanoj u srijedu 27. 06. 2018. godine, u Zenici, donijela  je Odluku da se ovogodišnje priznanje i nagrada „Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević“ dodijeli dr. Jusufu Ramiću, prof. emeritus.
Prof. dr. Jusuf Ramić rođen je 1938. godine u Šeheru, Kalesija kod Tuzle. Osnovno obrazovanje je završio u rodnome mjestu, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1958. godine. U Kairu je 1962. godine upisao Fakultet arapskog jezika na Al-Azharu. Na ovom Fakultetu je diplomirao, magistrirao i doktorirao.
Emeritus, prof. dr. Ramić je predavao na predmetu Arapski jezik i književnost na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Arapska književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na matičnom Fakultetu bio je angažiran na postdiplomskom studiju u Sarajevu kao voditelj Ktedre za Kur'an i Kur'anske znanosti. U okviru te katedre, izučavao se kiraet, tefsir i arapski jazik.  
U toku rada na Islamskom teološkom fakultetu, danas, Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, pisao je, prevodio i objavljivao tekstove iz oblasti tefsira, arapskog jezika i arapske književnosti u raznim našim listovima i časopisima u Preporodu, Glasniku VIS-a, Islamskoj misli, Zborniku radova Fakulteta, Prilozima za orijentalnu filologiju, Muallimu, Elifu, Muhadžiru, Hilalu i kalendaru Takvim.
Objavio je oko dvadeset djela na bosanskome jeziku, a nezaobilazno je spomenuti barem neke:
Povodi objave Kur’ana, Tefsir, tumačenje i razumijevanje Kur’ana, Tefsir, historija i metodologija, Obzorja arapsko-islamske književnosti, Arapski jezik i književnost – klasična i moderna, Hrestomatija Ibrahima Haqqija Repovca, koja je objavljena uz poticaj Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu FBiHi dr.
Od prevedenih djela na bosanski jezik treba istaknuti sljedeća:
Kur’an savremeni pokušaj razumijevanja, Arapsko-islamski utjecaj na evropsku renesansu, Tefsir u Okrilju Kur’ana, u saradnji sa profesorima Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
Osvrti, prikazi i ocjene su jedna zasebna i vrijedna vrsta rada prof. dr. Jusufa Ramića. Iz te oblasti on je napisao višre od deset naučnih radova.
Na kraju treba istaći da je prof. dr. Jusuf Ramić bio uključen i u projekat izrade Svjetske bibliografije o prevođenju značenja Kur’ana koja je objavljena u Istanbulu 1986. godine. Bio je saradnik i na projektu Islamska enciklopedija u Turskoj koju izdaje Turkish Religions Foundation.Njegova djela su objavljivana na: makedonskom, albanskom, arapskom i turskom jeziku, i to njegovo djelo iz oblasti tefsira u disertaciuji koja je odbranjena na Uludag univerzitetu i objevljena u Bursi 2018. godine.
Gore navedeno opredjelilo je komisiju da odluči da se priznanje i nagrada „Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević“ za 2018. godinu dodijeli prof. dr. Jusufu Ramiću.
Obraćajući se prisutnim, prof. dr. Jusuf Ramić, između ostaloga, istakao je: „Čini mi osobitu čast i veliko zadovoljstvo vaša odluka da ovo visoko priznanje za 2018. godinu meni dodijelite. Drago mi je da ste to vi prepoznali, jer je moj rad prilično sličan radu muderrisa Muhameda Seid ef. Serdarevića za koji danas primam ovu prestižnu nagradu. Zahvaljujem se svima vama, a posebno predsjedniku te članovima Komisije koji su to prepoznali i predložili me za ovu nagradu. Neka ih Allah poživi i nagradi onim čime nagrađuje svoje iskrene vjernike.“

«
»