Obavještenja

Obavijest o predstojećoj odbrani magistarskog rada - Mahira Šeko

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mahira Šeko branit će na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

''Islamski odgoj djece predškolskog uzrasta u svjetlu savremenih pedagoško-didaktičkih spoznaja''

Javna odbrana magistarskog rada  održat će se dana  17.  septembra  2018. godine na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, sa početkom 14 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

«
»