Obavještenja

Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal

Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal Islamske zajednice
·      Published in Septembar 24, 2018


Na  osnovu  člana 2. i člana 5.  Pravilnika  o  dodjeli  stipendija  učenicima / studentima  Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  -  Ured za  društvenu  brigu  raspisuje


K O N K U R S

za  dodjelu 160 stipendija  u školskoj / akademskoj 2018 / 19.  godini iz  Fonda  Bejtu-l-mal
Za studente - 100 stipendija
Za učenike srednjih škola - 40 stipendija                      
Za učenike i studente sa posebnim potrebama – 20 stipendija

Pravo za prijavu na konkurs imaju: 

I 

1.   svi  redovni  učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
2.   učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
3.   učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi  najmanje  4,50
4.   studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
5.   učenici i studenti  sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija

II

  Stipendije se dodjeljuju  za  školsku / akademsku  2018 / 19. godinu  počevši od  01. Septembra    2018.  do 01. oktobra  2019. godine u mjesečnom iznosu od po:
100,00 KM  za  učenike srednjih škola (deset  mjesečnih rata)
100,00 KM  za  studente  prvog ciklusa  studija  (dvanaest  mjesečnih rata)
150,00 KM  za studente sa prosjekom  00 i više  (deset mjesečnih rata)

III


I    OPĆI  KRITERIJI:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je redovan učenik  jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH  ili  učenik  neke od ostalih srednjih škola u BiH;
- da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
- da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
- da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena;
- da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;
- da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
- da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV


  Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija  će utvrditi broj stipendija a na prijedlog  rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:
- Stipendije prema socijalnom statusu
- Stipendije prema uspjehu
- Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama

II   POTREBNA  DOKUMENTACIJA 

a) Opća
- Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta – Zelenih beretki  br. 17);
- Uvjerenje o državljanstvu
- Uvjerenje o redovnom upisu u školsku / akademsku 2018 / 19. godinu;
- Kopiju svjedočanstva i diplome završnog razreda srednje škole
- Kopiju indexa (prve i druge stranice)
- Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
- Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje I ovjerava u općini);
- Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost  Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa  na elektronskim I printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje I ovjerava u općini)  

b) Dokumentacija koja  se boduje 
- Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita ;
- Dokaz o posebnim priznanjima I uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave;
- Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima  za punoljetne članove porodičnog domaćinstva  po osnovu : radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
- Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
- Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)
- Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici (ovjeren u općini)
                    
III     POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA                                                                                           
- Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta – Zelenih beretki  br. 17)
- Potvrda o upisu školske 2018/19 godine
- Uvjerenje o invaliditetu
- Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica

V

Krajnji  rok  za dostavu  zahtjeva  je  15. novembar 2018. godine

VI

Rezultati Konkursa će biti objavljeni  početkom januara 2019. godine na internet stranici Islamske zajednice, radiju BIR i Islamskim informativnim novinama Preporod. (Sistem bodovanja možete preuzeti klikom ovdje)

VII

Nepotpuni zahtjevi i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

VIII

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:
         Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
         Ured za društvenu brigu
         Zelenih beretki br. 17
         71000  Sarajevo

«
»