Obavještenja

AKADEMSKI KALENDAR 2018/2019. GODINA

FAKULTET  ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
AKADEMSKI KALENDAR 2018/2019. GODINA

                                                                                             OKTOBAR/LISTOPAD 2018.

01. 10. 2018.

 

Početak studijske 2018/2019. godine

 

 

01. 10. 2018.

 

Početak nastave u akademskoj 2018/2019. godini i prijem brucoša

 

 

01. -05. 10. 2018.

I  SEDMICA

Nastava

 

 

08. -12. 10. 2018.

II  SEDMICA

Nastava/ Konsultativna nastava za vanredne studente

 

 

15-19. 10. 2018.

III  SEDMICA

Nastava

 

 

22 -26. 10. 2018.

IV  SEDMICA

Nastava

 

 

                                                                                             NOVEMBAR/STUDENI  2018.

29. 10. -02. 11. 2018.

V  SEDMICA

Nastava

 

 

05. -09. 11. 2018.

VI  SEDMICA

Nastava

 

 

12 -16. 11. 2018.

VII  SEDMICA

Nastava

 

 

19.- 23. 11. 2018.

VIII SEDMICA

Nastava

 

 

20.11.2018.

 

Mevlud

Fakultet ne radi.

 

25. 11. 2018.

 

Dan državnosti

Fakultet ne radi.

 

26.11- 30. 11. 2018.

IX  SEDMICA

Nastava /provjera znanja studenata (redovni, redovni samofinansirajući,vanredni)
I Ciklus

 

 

                                                                                             DECEMBAR/PROSINAC 2018.

01.12.2019.

 

Svečana promocija diplomantima i magsistrantima UNSA
Promocija doktora nauka

 

 

03.- 07. 12. 2018.

X  SEDMICA

Nastava /provjera znanja studenata (redovni, redovni samofinansirajući,vanredni)
II Ciklus

 

 

10.- 14. 12. 2018.

XI  SEDMICA

Nastava /provjera znanja studenata (vanredni)
II Ciklus-Master Imameta

 

 

17.- 21. 12. 2018.

XII  SEDMICA

Nastava

 

 

24.- 28. 12. 2018.

XIII  SEDMICA

Nastava

 

 

                                                                                                            JANUAR/SIJEČANJ  2019.

31.12.2018.- 04. 01. 2019.

XIV  SEDMICA

Nastava

 

 

01-02.01.2019.

 

Nova godina-državni praznik

Fakultet ne radi.

 

07.- 11. 01. 2019.

XV  SEDMICA

Nastava/ Konsultativna nastava za vanredne studente

 

 

14.01.-02.02.2019.

 

Januarski- februarski  rok za studente koji studiraju po ranijem režimu studija

 

 

11.01.2019.

 

Završetak nastave zimskog semestra studijske 2018/2019. godine

 

 

14.-20.01.2019.

 

Priprema za ispite i završni ispiti za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima.

 

 

21.01.-27.01.2019

 

Redovni ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim principima

 

 

                                                                                                            FEBRUAR/VELJAČA   2019.

02. -07.02.2019.

 

Priprema za ispite i ponovljeni ispiti za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima

 

 

11. 02.2019.

 

Početak nastave  u  ljetnom semestru  2018/2019. godine

 

 

11. -15.02.2019.

 

Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra

 

 

11. -15.02.2019.

I  SEDMICA

Nastava

 

 

18. -22.02.2019.

II  SEDMICA

Nastava/ Konsultativna nastava za vanredne studente

 

 

25.02-01.03.2019.

III  SEDMICA

Nastava

 

 

                                                                                                            MART/OŽUJAK 2019.

01.03.2019.

 

Dan nezavisnosti

Fakultet ne radi.

 

04.-08.03.2019.

IV  SEDMICA

Nastava

 

 

11-15.03.2019.

V  SEDMICA

Nastava

 

 

18-22.03.2019.

VI  SEDMICA

Nastava

 

 

25-29.03.2019.

VII  SEDMICA

Nastava

 

 

                                                                                                                APRIL/TRAVANJ  2019.

01.-05.04.2019.

VIII  SEDMICA

Nastava

 

 

01.-20.04.2019.

 

Aprilski  rok za studente koji studiraju po ranijem režimu studija

 

 

08.-12.04.2019.

IX  SEDMICA

Nastava /provjera znanja studenata (redovni, redovni samofinansirajući,vanredni)

 

 

15.-19.04.2019.

X SEDMICA

Nastava

 

 

22-26.04.2019.

XI  SEDMICA

Nastava

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 MAJ/ SVIBANJ  2019.

29.04 -03.05.2019.

XII  SEDMICA

Nastava/ Konsultativna nastava za vanredne studente

 

 

06.05. 2019.-03.06.2019.

 

Početak Ramazana

Posebni oblici prakse tokom mjeseca Ramazana.

 

27.-31.05.2019.

XIII  SEDMICA

Nastava (ONLINE)

 

 

JUNI/LIPANJ 2019.

04.-06.06.2019.

 

Ramazanski bajram

Fakultet ne radi.

 

07.06.2019.

 

Objavljivanje Konkursa za upis u prvu godinu I i II ciklusa studija ZA 2019/2020. godinu

 

 

10-14.06.2019.

XIV SEDMICA

Nastava

 

 

17.-21.06.2019.

XV  SEDMICA

Nastava

 

 

21.06.2019.

 

Završetak nastave u akademskoj 2018/2019.godini

 

 

24.-30.06.2019.

 

Rok za završni  ispit za studente I. i II. ciklusa koji studiraju po Bolonjskom procesu

 

 

24.06. -15.07.2019.

 

Junsko-julski  rok za studente koji studiraju po ranijem režimu

 

 

                                                                                                                 JULI / SRPANJ 2019.

08. -15.07.2019.

 

Rok za popravni ispit za studente I. i II. ciklusa koji studiraju po Bolonjskom

 

 

 

 

                                                                                           AVGUST/KOLOVOZ 2019.

 

 

22.07.-23.08.2019.

 

Kolektivni godišnji odmor

 

 

21.-24.08.2019.

 

Kurban bajram

Fakultet ne radi.

 

27.- 31.08.2019.

 

Ljetna škola

 

 

                                                                                                            SEPTEMBAR / RUJAN 2019.

02.-13.9. 2019.

 

Jesenji ispitni rok za studente I i II ciklusa studija

 

 

02.-26.09. 2019.

 

Ispiti rok za studente koji studiraju po ranijem režimu

 

 

16. - 27. 09. 2019

 

Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra

 

 

29.09.2019.

 

Dan Fakulteta islamskih nauka

 

 

30.09.2019.

 

Završetak akademske 2017./2018. godine

 

 

«
»