Obavještenja

Konkurs za XX izdanje stipendijskog programa „Thesaurus Poloniae“ u Krakovu

 
Ovim putem želimo Vas informirati da je Međunarodni kulturni centar u Krakovu raspisao konkurs za XX izdanje stipendijskog programa „Thesaurus Poloniae“. Prijave se mogu slati do 20. januara 2019. godine.
 
„Thesaurus Poloniae“ je tromjesečni stipendijski program Ministarstva kulture i nacionalne baštine Republike Poljske, koji provodi Međunarodni kulturni centar u Krakovu od jeseni 2009. godine.
Program je namijenjen stranim naučnicima koji se bave istraživanjima u oblasti kulture, povijesti i multikulturnog naslijeđa Poljske i Srednje Evrope. U programu također mogu učestvovati i istraživači koji se bave upravljanjem i zaštitom kulturne baštine, kao i oni koji se bave teoretskim istraživanjima iz oblasti povijesti, sociologije, etnografije, antropologije itd. „Thesaurus Poloniae“ provodi se u dvije kategorije: program „Senior“ za profesore i predavače koji imaju titulu doktora i program „Junior“ za kandidate na doktorskim studijima.
 
U prilogu možete pronaći informacijsku brošuru o programu, pravila primjene, prijavni obrazac te medijski intervju sa sudionicima prošlih edicija (svaki dokument je na engleskom jeziku). Više detalja o stipendiji možete pronaći na adresi: http://mck.krakow.pl/o-programie
 
 
 
 
 
 
 
«
»