Obavještenja

Obavijest o prijavi ispita, januar 2019.

Fakultet islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu

 

Obavijest o prijavi ispita
Regularno i koliziono polaganje

 

Studenti koji prijavljuju ispite putem isss aplikacije dužni su to uraditi do 14.01.2019.
U slučaju poteškoća sa prijavljivanjem treba se odmah obratiti studentskoj službi.
Studenti koji polažu ispite koliziono kao i studenti po starom NPP dužni su popuniti elektronske prijave, isprintati ih i donijeti na ispit.
Obrazac prijave nalazi se na linku ispod:
http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita  
Na ispit obavezno ponijeti indeks.
Studenti koji ne budu uredno prijavljeni neće moći pristupiti ispitu.

Studentska služba

«
»